^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

 
 
 


   

SEMINARIUM  HISTORYCZNE

Zapraszamy Słuchaczy SUTW interesujących się historią.

Zapisy przyjmowane są w biurze SUTW (MOK p.18)

 Zdjęcia z zajęć umieszczone są w GALERIIWAŻNA INFORMACJA DLA Słuchaczy SUTW biorących udział
w zajęciach i wykładach


Prosimy o zapisywanie się na zajęcia SUTW w biurze - 
we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 13:00.
Osoby nie zapisane nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach!


Korzystających z zajęć prosimy o noszenie przy sobie Legitymacji SUTW
lub zapamiętanie swojego nr Legitymacji,
listy obecności na zajęciach będą zawierały teraz
dodatkową kolumnę z
nr Legitymacji.

                                                 

                                                                  Harmonogram zajęć seminarium historycznego
                                                  w II  semestrze 2023 /2024 


  08.01.2024   Inauguracja zajęć. Dyskusja i zatwierdzenie planu zajęć " Czym jest muzealnictwo"
   Wprowadzenie do zajęć w Muzeum Ziemi Kozielskiej na temat " Na czym polega praca muzealnika? ( Termin zajęć w muzeum będzie podany po uzgodnieniu z dyrekcją placówki )
    
  29.01.2024  Polityka zagraniczna Rosji - Szwecji, państw zakonnych w Prusach i Inflantach w XV i XVI w.

  05.02.2024  Polityka państwa polskiego wobec sąsiadów ze wschodu i północy XV i XVI w.
                     
  12.02.2024  Geneza  Dominium Maris Baltici

  19.02.2024   Pierwsza wojna północna ( 1558 - 1570 )

  26.02.2024  Sytuacja nad Bałtykiem w latach 1570 - 1587 - skutki konfliktu o Bałtyk

  04.03.2024  Rosja i Szwecja wobec Finlandii w XVI i początek XVII wieku

  11.03.2024 Unia polsko - szwedzka i jej rozpad ( 1570 - 1632 )
 
  18.03.2024  WAGARY SENIORA Centrum Kędzierzyna i dzielnica rekreacyjna. Plany z początków XX w i ich realizacja

  25.03.2024  Przypomnienie przebiegu wydarzeń wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648
   
  08.04.2024  Szwecja a Rzeczpospolita Obojga Narodów  w dobie wojny trzydziestoletniej

  15.04.2024 Kryzys mocarstwowości szwedzkiej na przełomie XVII i XVIII wieku

  22.04.2024 Wojna północna 1700 - 1721

  29.04.2024
  Szwedzki absolutyzm ( 1719 - 1738 )

   06.05.2024 Dania i Norwegia w XVIII w.

  13.05.2024
Szwecja " kapeluszy i czapek " ( 1739 - 1771 )

  20.05.2024 Kryzys "starego ładu " Dania Chrystiana VII i Szwecja Gustawa III ( 1771-1792)

UWAGA
W kwietniu w ramach programu " Jeśli nie my, to kto" odbędzie się wycieczka do Muzeum Blechhammer. Termin będzie podany w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z kierownictwem muzeum.


             
 Pamięci Pani Haliny Haliniak  (16.10.1930 - 04.11.2023)


Byłaś z nami......od kiedy? Już nie pamiętam, w którym to było roku, gdy wpisałaś się na listę uczęszczających na zajęcia historyczne. I tak samo - nie wiadomo od kiedy  - odchodziłaś, bo  "
już kręgosłup i nóżki nie te".

Mówiłaś te słowa z tym swoim niepowtarzalnie radosnym i pięknym uśmiechem....
Miałaś ogromny apetyt na wiedzę, na bycie z drugim człowiekiem. Pomagałaś swoją
obecnością w trudnych chwilach. Zostawiłaś nam swój nakaz " trzeba się cieszyć tym, co się ma"

Będzie nam Ciebie brakować nie tylko na seminarium i wykładach.
Także na wycieczkach, wczasach, koncertach.


                                                                                                                         SPOCZYWAJ W POKOJU
                                                                                Prowadząca zajęcia seminarium historycznego
                                                                                                 Urszula Stefania Więcek
       
 dodano 23.11.2023   

                                                                                                               

15 lat minęło !

W marcu 2023 r będziemy obchodzić 15 rocznicę działalności seminarium historycznego

 A
ż się wierzyć nie chce – 15 lat minęło.

Uczcimy ten jubileusz spacerem historycznym 20 marca 2023 w ramach WAGARÓW

SENIORA (Wagary na trwale weszły w harmonogram zajęć seminaryjnych).

W tym roku będzie to trasa, która
przybliży historię obiektów „starego” Kędzierzyna

czyli rejonu od dworca PKP po Plac Wolności.

A co się zmieniło u nas ? Odbywamy zajęcia w sali konferencyjnej MOK „Chemik”.

Grupa liczy aktualnie 22 osoby. Funkcję starościny pełni pani Krystyna Atamańczuk.

Czym się zajmujemy ? Propozycja należy zawsze do słuchaczy UTW.

Aktualnie realizujemy cykl
Na zielonej Ukrainie". Poznajemy historię Ukrainy

i stosunków polsko – ukraińskich. Zdobywanie wiedzy na ten temat kończymy

w marcu 2023. A potem – historia państw
i społeczeństw Półwyspu Skandynawskiego.

Zapraszamy do nas.

                Prowadząca seminarium Urszula Stefania Więcek

Dodano 07.02.2023  J.G.Pamięci Pani Danuty Czyż  (1937 - 29.10.2022)

 
Była z nami "od zawsze". Należała do tej grupy studentów -seniorów,
którzy 5 marca 2007r., przyszli na pierwsze zajęcia warsztatów historycznych.
Była z nami do roku 2019/2020. Zajmowaliśmy się wtedy historią PRL.
Pani Danuta zdecydowanie wolała inne epoki historyczne. Do Jej ulubionych
postaci należała księżniczka Anna  Wazówna...
Pani Danuta przez wiele lat pełniła funkcję starościny grupy.
Jej propozycje tematyki zajęć bywały przyjmowane z aplauzem.
Zawsze pełna różnych pomysłów. Z Jej inicjatywy odbywaliśmy także
zajęcia poza salami wykładowymi.
Między innymi byliśmy w pałacu w Większycach, pojechaliśmy
poznać katowicki Nikiszowiec z jego bogatymi dziejami.
Pani Danuto, trudno jest przyjąć do wiadomości, że przeszła Pani do Historii...

                                    SPOCZYWAJ W POKOJU
                                                                           Prowadząca zajęcia seminarium historycznego
                                                                                                         Urszula Stefania Więcek

Dodano 02.11.2022

28. 04. 2022 r. "Jeśli nie my, to kto ?"


28 kwietnia upamiętniono Marszem Żywych ofiary Holocaustu w obozach

nazistowskich Auschwitz i Auschwitz - Birkenau.

W tym samym dniu
uczestnicy zajęć seminarium historycznego tradycyjnie

pomaszerowali
na teren byłego obozu Judenlager Blechhammer.

Przypominaliśmy sobie historię obozów pracy na terenie dzisiejszych

dzielnic Kędzierzyna, także  poprzez pracę z mapą.
W milczeniu uporządkowaliśmy

miejsca pamięci.
Zapaliliśmy znicze. Uczciliśmy pamięć żołnierzy ukraińskich

i cywilnych ofiar zbrodni rosyjskich w Ukrainie.


Pamiątkowe zdjęcia dodano do Albumu nr 89 w Galerii

Autorzy zdjęć:
H.Płatek, J.Wawrzak i P. Głogowska.

                                             Prowadząca seminarium Urszula Stefania Więcek


Dodano 24.05.2022   J.G.


21.03.2022. Tradycyjne Wagary Seniora,

na które grupa seminarium historycznego zaprosiła studentów UTW Ziemi Kozielskiej.

Spacer historyczny tym razem przebiegał pod hasłem „Śladami kozielskich Żydów”.

Przeszliśmy trasę: Plac Rady Europy, ul. Piramowicza, wspominając edukację

młodzieży żydowskiej w kozielskich szkołach. Na ulicy Anny i na Rynku poznawaliśmy

historię handlu i społeczności żydowskiej w początkach XX wieku.

Spacer zakończyliśmy historią Domu Modlitwy i kozielskiej synagogi.

Na spacerze wykorzystaliśmy materiał źródłowy zebrany przez młodzież I Liceum

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza z grupy Amnesty International,

którą opiekowała się dr Marzanna Pogorzelska.

                                                     Prowadząca zajęcia Urszula Stefania Więcek
            

Zdjęcia w Galerii, Album nr 89

Dodano 04.04.2022 r.   J.G.

                                                                         
                                                                                         


W Muzeum Ziemi Kozielskiej
2 grudnia 2019 r.
odbyliśmy zajęcia seminarium historycznego w siedzibie
Muzeum Ziemi Kozielskiej.
W zajęciach udział wzięło 27 aktualnych i byłych uczestników
zajęć, także nasi sympatycy.
Zwiedzanie ekspozycji muzealnej poprzedziła krótka
prelekcja filmów autorstwa Pana Marcina Tumulki, która dotyczyła wspomnień
mieszkańców Koźla z dnia 9. XI. 1938 r., kiedy to naziści realizowali program
wymierzony w egzystencję Żydów, a który zapoczątkowano wydarzeniem
KRISTALNACHT. Drugi z filmów dotyczył wspomnień mieszkańców Opolszczyzny
związanych z działaniami Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Słabe nagłośnienie
utrudniało nieco odbiór tych projekcji. Dziękujemy Panu Marcinowi Tumulce,
że udostępnił swoje prace naszym seminarzystom.

A potem zwiedzanie. Zaczęliśmy od ekspozycji, która prezentuje najstarszą pozostałość po
zamku kozielskim.
Są to fundamenty po wieży mieszkalnej czyli tzw. donżonu,
pochodzące z XIII w. Następnie zwiedziliśmy poszczególne ekspozycje dotyczące historii
Koźla i Ziemi Kozielskiej od czasów najdawniejszych aż po wiek XXI.

Wymieniliśmy uwagi na temat wspaniałej aranżacji muzealnych eksponatów w podziemiach dawnego zamku.
Kiedy kilka lat temu zwiedzaliśmy odkryte piwnice zamkowe i zapoznawaliśmy się
z pracami archeologów na dziedzińcu, nie przyszło nam na myśl, że w tych
pomieszczeniach powstanie Muzeum Ziemi Kozielskiej, które na pewno jest dumą
naszego miasta. Zajęcia odbyliśmy w ramach wolontariatu.

Fotorelację z zajęć, której autorką jest Pani Joanna Golla, można obejrzeć
                                              w GALERII - album nr 70.

                                                                                                          
   Urszula Stefania Więcek

Dodano 20.12.2019   J.G.


Literatura podstawowa do realizacji cyklu „Rzeczpospolita 1918-1939”

1. Ajnenkiel Andrzej, Od rządów ludowych do przewrotu majowego, W-wa 1968

2. Ajnenkiel Andrzej, Polska po przewrocie majowym. Zarys politycznych dziejów Polski 1926-1939, W-wa 1980

3. Davies Norman, Boże igrzysko. Historia Polski t. II, Kraków 1992

4. Garlicki Andrzej, Józef Piłsudski 1867-1935, W-wa 1989

5. Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1990, W-wa 1991

6. Andrzej Albert, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Wyd. Puls 1991

(Uwaga-Andrzej Albert to pseudonim prof. W. Roszkowskiego. Pod tym pseudonimem wydawano jego prace
w II obiegu w l. 1982-1989)

7. Jędruszczak Hanna i Tadeusz, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1935-1939, W-wa 1970

8. Turlejska Maria, Spór o Polskę, W-wa 1981 cz. I.

9. Nałęcz Tomasz, II Rzeczpospolita, nadzieje i rzeczywistość, W-wa 1978

10. Red. zbiorowa, Polska. Losy państwa i narodu do 1939, W-wa 2003

11. Red. zbiorowa. Od Niepodległości do Niepodległości, W-wa 2010 (Rozdział I, Marek Gałęzowski, II Rzeczpospolita)                                               

 

Pamięci Pana Antoniego Burego

To były przedostatnie seminaryjne zajęcia w roku akademickim 2017/2018.
Pan Antoni przychodzi spóźniony.
Twarz ozdabia mu uśmiech, tym razem może trochę szelmowski...
Wita nas wszystkich obecnych, zaczynamy się żartobliwie przekomarzać na temat czasu.
W pewnym momencie oznajmiam: "Panie Antoni, my Pańskich lat nie doczekamy".
Błyskotliwa riposta:"Ale ja poczekam!" Nie poczekałeś.
Opowiedziałeś nam historię swojego życia.To jednocześnie dzieje Polaków i Polski w XX wieku.
Istebniańska młodość,wojenne przeżycia, odbudowa i budowa.
We wszystkich Twoich opowieściach szumiał Twój ukochany las.
Tyle miałeś nam jeszcze opowiedzieć...
Zajęcia seminarium historycznego będą odbywać się nadal.
Słowa jednej z nas oddają prawdę:"Już nie będzie tak, jak dawniej. Będzie nam Go brakowało".
Panie Antoni! Dziękujemy Ci za to, że z nami byłeś. Za naukę radości życia!
Tam, gdzie teraz jesteś, czekaj na nas.
Dbaj o niebieski las i przygotowuj kolejne opowieści bo my też:
"Przychodzimy, odchodzimy,
Cichuteńko,na paluszkach..."
                      Prowadząca seminarium historyczne SUTW 

Dodano:  A.W.

                                                                                                                                                                                                                                                         

13.03.2017 r. - NASZ MAŁY JUBILEUSZ
10 LAT DZIAŁALNOŚCI SEMINARIUM HISTORYCZNEGO SUTW.


                                Motto :


                                                            „Bierze się do tego celu.

                                                           Tęgiego, starego pryka
                                                         sadza się go na fotelu
                                                             I siarczyście go się tyka.”

                                                      Tadeusz Boy Żeleński
                                                  „Krakowski jubileusz” (SŁÓWKA)

Ponieważ seniorzy też mają poczucie humoru, sporo dystansu do siebie, są młodzi duchem – dlatego, nasz mały jubileusz ma być przeżyty z uśmiechem na twarzy! Ale – trochę poważnej historii być musi. Kiedy w 2007 r., po jednym z wykładów studenci-seniorzy zapragnęli zwiedzić kozielską Basztę, po poznaniu jej wnętrza i eksponatów, poczuli pewien niedosyt. I tak wyłoniła się grupa, która zapragnęła wiedzy historycznej.

Podzielenie się tą informacją z założycielką kędzierzyńsko-kozielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ówczesną Prezes – Panią Danutę Ceglarek, zaowocowało propozycją: „To niech pani utworzy tą grupę i prowadzi warsztaty historyczne”. Pani Danuta Ceglarek jest więc spiritus movens całego przedsięwzięcia. I Poooszło. Prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej dr Ryszard Pacułt, podjął działania, w wyniku których spełniły się marzenia trzynastoosobowej grupki uczestników pierwszych zajęć. Początkowo spotkania odbywały się co 2 tygodnie, ale starania Pani Danuty Ceglarek spowodowały, że w roku 2008 r. zajęcia odbywały się co tydzień. Z prowadzącą podpisano umowę na rok. Studiowaliśmy wtedy historię Ziemi Kozielskiej. Takie było życzenie Słuchaczy. I tak już jest – tematyka zajęć jest autorstwa seniorów. Uczestników zajęć przybywało. I z każdym rokiem przedłużano umowę na prowadzenie historycznych spotkań. Kolejna postać, która wpłynęła na funkcjonowanie grupy, tematykę spotkań i odbywanie ich poza Kędzierzynem-Koźlem była kierownik i pracownik katedry Historii Średniowiecza Uniwersytetu Opolskiego dr Marta Hatalska-Rygorowicz. Dzięki niej gościliśmy z Instytucie Historii UO, pojechaliśmy do Rogowa Opolskiego. Wyliczanie zajęć, które odbywaliśmy wyjazdowo dzięki Pani dr Hatalskiej, zajęło by zbyt wiele czasu, pozwolę sobie Słuchaczy zaprosić do Galerii na stronie naszego SUTW http://sutwkedzierzynkozle.pl/.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, jego rola w funkcjonowaniu naszej grupy jest bezdyskusyjna. Dzięki przyznawanym środkom finansowym i opiece Pani Pracownik UM – Maji Mrożek-Dobber i Agnieszki Stein, działamy dalej.

Zajęcia w siedzibie TZK odbywaliśmy do czerwca 2016 r.. Przychylność kolejnych Prezesów – dr Ryszarda Paculta, dr hab. Edwarda Nycza, mgr Jerzego Drzewieckiego oraz Zarządu TZK, Pani Pracownik Sekretariatu sprawiła, że mogliśmy korzystać ze zbiorów. Dziś stanowią one zalążek ekspozycji Muzeum w Kędzierzynie-Koźlu. Za życzliwość dla seniorów-pasjonatów historii, jeszcze raz dziękujemy!

W 2012 r. wysoko oceniono naszą grupę i jej działalność. Prezes SUTW, Ewa Pisarzewska zadecydowała - to już nie warsztaty, a seminarium. A więc jesteśmy seminarium historycznym, które aktualnie liczy 27 studentów. Mieliśmy i nadal mamy wielu przyjaciół, którzy pomagali uatrakcyjnić zajęcia.

Naszym serdecznym przyjacielem, obecnie na emeryturze jest ksiądz Prałat dr Alfons Szubert. Gościł nas wielokrotnie w Kościołach kozielskich, a szczególnie w kościele p.wezw. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej, wygłaszał prelekcje, cierpliwie pokazywał zabytki i z właściwym sobie wielkim poczuciem humoru, odpowiadał na nasze pytania. Księże Prałacie – Bóg zapłać! Życzymy dużo zdrowia, także w imieniu tych seniorów, którzy dołączali do naszej grupy. Kolejny nasz przyjaciel, to dyrektor kozielskiej Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Pani mgr Bożena Stefańska zaproponowała nam korzystanie z wyposażenia placówki. A pracownicy przygotowali wspaniałe prezentacje multimedialne, która wydatnie pomogły w zapamiętywaniu. Zachowamy w pamięci szczególnie pracę Pana Jarosława Janyka. Biblioteczna placówka przechodziła proces przemian i reorganizacji. A Baszta stała się siedzibą Muzeum Historycznego. W tym trudnym okresie spotkaliśmy się znów z życzliwością Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Pani dr Izabeli Migocz. Dzięki niej, w I semestrze bieżącego roku akademickiego, odbywaliśmy zajęcia w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koźlu. Za gościnność dziękujemy!

Mieliśmy i mamy także swój wkład w realizację większych przedsięwzięć. Zacieśnienie więzi z sąsiadami z Czech. Realizowanie projektu wzajemnego poznawania regionów pogranicza Republiki czeskiej i Republiki Polskiej. Służył temu m.inn. nasz wyjazd na Zaolzie. To nie była tylko wycieczka historyczna. Tak się stało dzięki Pani Jadwidze Wiertelarz. Aktualnie, ze względów osobistych nie może być z nami. Ale to Pani Jadzia oddała serce i duszę przygotowaniu tego wyjazdu. Były z nami seniorami i ówczesne władze Kędzierzyna-Koźla w osobie Pani Poseł Brygidy Kolendy-Łabuś i Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ceglarek. Wyjazd sponsorował Urząd Miasta. Ale nie koniec na tym aktywności naszej Jadzi. Urodzona na Zaolziu, zadbała o przewodnika prelegentów-historyków z Zaolzia, o ciekawe spotkania i o atrakcyjny program zwiedzania.

Jako seminarzyści zbieraliśmy także pamiątki i relacje historyczne. Wiele z nich zostało przekazanych do Baszty, aktualnie będą włączone do ekspozycji miejskiego muzeum. Szczególnie unikatową wartość posiada relacja przekazana przez Panią Weronikę Wojciechowską.

Weronika przekazała materiał fotograficzno-relacyjny, dotyczący ucieczki więźnia-Polaka z Konzentrationslager Blechhammer. Ucieczka ta była możliwa tylko dzięki pomocy ówczesnych niemieckich pracownic obozowego szpitala. Nawiasem dodam, że w latach 70-tych minionego wieku bohaterowie tej wojennej historii mogli się po latach zobaczyć.

Najstarszy z uczestników spotkań naszego Uniwersytetu, pasjonat i świadek historii Pan Antoni Bury wielokrotnie opowiadał swoją życiową historię. W końcu swoje wspomnienia przekazał dziennikarzom naszego miasta – Panom: Jakubowi Dźwilewskiemu i Jarosławowi Jurkowskiemu. I tak w 2016 r. ukazała się książka ich autorstwa „Antoni Bury – życie szczęściarza”.

Realizujemy także przedsięwzięcie upamiętniania ofiar II wojny światowej. Służy temu kwietniowe spotkanie, na które zapraszamy także pozostałych seniorów SUTW. Czasami dołączała do nas klasa uczniów gimnazjum z dzielnicy w Blachownii. Jako świadkowie historii przekazujemy i ostrzegamy swoją wiedzą przed dramatem, jakim jest wojna. Spotykamy się na byłym placu apelowym Konzentrationslager Blechhammer pod hasłem „Jeśli nie my, to kto”. Zapalamy znicze w miejscach pamięci. Odbywamy zajęcia w rożnych miejscach. Wyjeżdżamy na jednodniowe wycieczki fakultatywne, na które zapraszamy seniorów SUTW. Program i cel wycieczki jest także propozycją seminarzystów. Gdzie byliśmy – zapraszamy do Galerii na stronę SUTW, by powspominać zwiedzanie Nikiszowca i Zakrzowa, Rogowa Opolskiego i Nysy. I wiele jeszcze innych ciekawych miejsc poznaliśmy na naszych wycieczkach. A w tym roku, 9 maja, seminarzyści zaplanowali poznawanie Kłodzka.

Zdobywamy wiele wiedzy. Pracowity uczeń i student przecież choć raz musi być na wagarach..... My wagarujemy corocznie, jak tradycja nakazuje na wiosnę. Ale nasze wagarowanie służy idei poznawania historii Kędzierzyna-Koźla. W tym roku, 27 marca, wybieramy się już na kolejne, bo VIII Wagary Seniora. Ciekawi nas dzielnica Koźle-Rogi-Rybarze. Na pewno znów dołączą do nas studenci-seniorzy. Zapraszamy!

Nasza działalność wymaga upamiętnienia. I tego dzieła podjęła się Pani Joanna Gola. Joasia ma inne pasje, niż historia. Ale dzięki nim skrupulatnie rejestruje naszą działalność, wycieczki i przedsięwzięcia. Joasiu dziękujemy, że JESTEŚ!. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i pasjonowanie się obiektami Kędzierzyna-Koźla. Dziękujemy, że na naszych spacerach dzielnie czuwasz, by nie przegapić nawet najmniejszego zabytku, że także dzielisz się swoją wiedzą i wzbogacasz naszą o zabytkach i obiektach miasta.

Zarząd Stowarzyszenia UTW postawił wyróźnić zasłużonych seniorów-seminarzystów. Szczególne wyróżnienie przyznano Pani Danucie Czyż, która pełniła przez wiele lat funkcję starościny grupy i należy do grona założycieli seminarium. Jej osobowość, projekty zajęć i wyjazdów fakultatywnych spotykały się z aplauzem. Wręczono także dyplomy w kategorii: założyciel i osobowość grupy. Moment wręczania dyplomów wyróżnionym seniorom uwieczniła Pani Joanna Gola. Zapraszamy więc do Galerii, by podziwiać i poznać wyróżnionych.

Życzymy sobie w dniu małego Jubileuszu dużo zdrowia by poznawać historię jeszcze przez kolejne dziesięciolecia!

                                                                                     Prowadząca seminarium historyczne SUTW

                                                                                
Dodano: 26.03.2017 r. A.W.

17.01. 2017 r. 
Wydarzenie, które miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej dotyczyło naszego kolegi. Antoni Bury 94-letni, najstarszy członek UTW, z zawodu leśniczy opowiedział swoje życiowe przypadki dziennikarzowi Jakubowi Dźwilewskiemu i historykowi Jarosławowi Jurkowskiemu - tak powstała książka „Antoni Bury życie szczęściarza”. Antoni jest również aktywnym uczestnikiem seminarium historycznego. A nawet jak ujęła to prowadząca seminarium Urszula Więcek występuje tam jako świadek historii. Część z nas miała okazję poznać te opowieści z życia Antoniego na plaży w Karlobagu (Chorwacja czerwiec 2015 r).Wieczór, księżyc a Antoni opowiada, opowiada..........
                                                                                                                                            Joanna Golla

Zdjęcie: Na plaży, pod księżycem
Dodano 06.02.2017 r. J.G.

24 października 2016 r.
Po raz pierwszy odbywaliśmy zajęcia w 
Bibliotece Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu,
przy kozielskim Rynku, budynek n
r 3. 
Zajęcia zwykle zaczynaliśmy o godz.10.30. Ale zawsze jako pierwszyprzybywał Pan Jakub Wawrzak wraz z żoną Krystyną. Tym razem byli już o godz. 10.10. Drzwi do sali konferencyjnej były jeszcze zamknięte, ale wkrótce uśmiechnięta Pani Bibliotekarka otworzyła je i pierwsi seniorzy weszli do sali. Czekało na nas jasne pomieszczenie z rozstawionymi stolikami i wygodnymi krzesłami. Stopniowo sala zaczęła się wypełniać. Przybyła starościna grupy, dopilnowała wpisów na listę obecności. Bardzo przyjemnie zaskoczeni wystrojem przytulnej sali oczekiwaliśmy na rozpoczęcie zajęć. Serdecznie powitała seminarzystów Pani Dyrektor dr Izabela Migocz. Jeszcze tylko parę ustaleń natury organizacyjnej i prowadząca zajęcia zaczęła realizację zaplanowanego tematu o uniach polsko litewskich. Na tych pierwszych zajęciach w gościnnych progach Biblioteki było 21 Słuchaczy. Na następne, 7 listopada 2016 r. przychodzimy nie wcześniej, niż o godz. 10.30.!  
                                                                                                                     
                                                                 Prowadząca seminarium historyczne SUTW
                                                                        

Dodano: 26.10.2016 r. A.W.

17 października 2016 r.
Ostatnie zajęcia w siedzibie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

Nie odbędziemy zajęć w Baszcie w 10 rocznicę powstania naszego seminarium, która przypada w marcu 2017 r.. A jednak spędziliśmy w tym pomieszczeniu mnóstwo czasu. Jego twórcza atmosfera inspirowała Słuchaczy do poznawania historii regionu, historii jako nauki. Zdobywaliśmy wiedzę za kadencji kilku zarządów TZK i Prezesów: dr Ryszarda Pacułta, dr hab. Edwarda Nycza, mgr Jerzego Drzewieckiego. Im zawdzięczaliśmy działanie na rzecz, by seniorzy zdobywali wiedzę historyczną w tym pomieszczeniu na zasadach nieodpłatnego użyczenia. Korzystaliśmy z zasobów źródłowych TZK. Czasami byliśmy kłopotliwi. Chcieliśmy dotknąć historii żywej. Dlatego tak były nam potrzebne zgromadzone w Baszcie źródła. Nasze zainteresowanie historią wpłynęło także na fakt, że niektórzy z nas przekazali do zasobów Baszty swoje rodzinne pamiątki. W tym miejscu należy wymienić za szczególny wkład w przekazaniu relacji i pamiątek Panią Weronikę Wojciechowską i Jadwigę Wiertelorz. Udostępnienie źródeł i pomieszczeń TZK zawdzięczamy Pani Krystynie Rutkowskiej, ś.p. Pani Irenie Czechowskiej, a po jej odejściu Pani Emilce Bandrowskiej. Z nimi spędziliśmy najwięcej lat. Ostatnie lata to wsparcie i bardzo życzliwe kibicowanie naszym przedsięwzięciom przez „ostatnią załogę Baszty”, czyli Panią Helenę Bulanda i Panią Olę Koziar. Trudno nam się rozstać, człowiek przyzwyczaja się do ludzi i miejsc.

Dziękujemy za to, że mogliśmy tu być.

                                                                      Prowadząca seminarium historyczne SUTW
                                                                             

Dodano: 19.10.2016 r. A.W.

Zakończenie zajęć seminariów historycznych w r. akademickim 2015/2016.

6 czerwca 2016 r. odbyły się ostatnie zajęcia seminarium historycznego SUTW w roku akademickim 2015/2016. Odbyliśmy w sumie 24 zajęcia. Z tego 5 spotkań w gościnnych progach Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul.Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Za uatrakcyjnienie naszych zajęć dziękujemy serdecznie wszystkim pracownikom placówki, na czele z Panią Dyrektor Bożeną Stefańską. Odbyliśmy 2 zajęcia w formie wycieczki pieszej. To tradycyjne już Wagary Seniora, odwiedziliśmy Redutę Orlą na Wyspie w Koźlu. W spacerze wzięli udział nie tylko seniorzy z naszego Uniwersytetu. Miło nam, że z naszego zaproszenia skorzystali także Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej. Drugie z zajęć w terenie odbyliśmy  22 kwietnia 2016 r., na terenie byłego niemieckiego obozu Konzentrationslager Blechhammer. Składamy tam corocznie hołd pamięci ofiarom II wojny światowej. Odbyliśmy także wycieczkę fakultatywną do Nysy. Zaprosiliśmy na nią seniorów nie uczestniczących w seminarium historycznym, którzy chętnie do nas dołączyli. Jak zwykle na ostatnich zajęciach, które kończą dwuletni cykl, seminarzyści podają propozycje tematów zajęć na kolejne 2 lata zajęć. Tym razem tematyka jest bardzo bogata. Jeśli zajęcia będą kontynuowane (zależy to od liczby chętnych uczestników), proponujemy zagadnienia: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Kresy, ich ośrodki naukowe i kulturalne wraz ze znanymi i zasłużonymi rodami magnackimi. Narodziny endecji, jej rola i historyczne znaczenie. Walka kobiet o prawo wyborcze i równouprawnienie. Portrety wybitnych kobiet zasłużonych dla tej sprawy. Z historii najnowszej zaproponowano tematykę polityki okupanta hitlerowskiego w Krakowie i Generalnym Gubernatorstwie oraz historie PRL w latach 1944-1982. Z zagadnień regionalnych wysunięto bardzo ciekawą propozycje: odłamy religijne na Śląsku w epoce reformacji. Padła również propozycja by na wiosnę 2017 r. odbyć wycieczkę fakultatywną do Kłodzka. Przed seniorami-historykami wakacje.

Jeszcze tylko chwila podziękowań i pożegnań z naszymi przewodniczkami i opiekunkami w Baszcie i...do zobaczenia
w październiku 2016r.!
                                                                  

                                Prowadząca seminarium historyczne SUTW

Dodano: A.W.


Odwiedziny byłego obozu zagłady Konzentrationslager Blechhammer w Sławięcicach, 22 kwietnia 2016 r.

Zatrzymaliśmy się na chwilę. Zrobiliśmy sobie przerwę w zachłystywaniu się wiosną.
Bo nie jesteśmy TU "na zawsze".
Zapaliliśmy znicze ku pamięci tych, którym wtedy nie dane było godnie odejść.

Dziękuję, że byliście.

                                 Prowadząca seminarium historyczne SUTW 
                                  

Aktualizacja: 25.04.2016 r. A.W.


06.04.2016 r.  - Wycieczka seminarium historycznego do Nysy

Zajęcia wyjazdowe seminarium historycznego SUTW:
NYSA - „Śląski Rzym” miasto czarownic, czy twierdza nie do zdobycia?

06.04.2016 r. (środa) godzina 7:15 autokarem Pana Bronisława Łozy ruszamy do Nysy wraz z sympatykami  naszego seminarium. Jest nas 47 osób, całością dowodzi Irena Baczyńska. Organizatorem i pomysłodawcą wyjazdu jest seminarium historyczne, z Urszulą Więcek na czele.
Temat wyjazdowych zajęć: „Nysa – śląski Rzym, miasto czarownic, czy twierdza, nie do zdobycia?”
Podstawowe wiadomości już znamy, choćby z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu. Brakuje tylko konfrontacji wiedzy ze źródłem materialnymi.
Godzina 9:00. Jesteśmy na Placu Kościelnym w Nysie. Oczekuje na naszą grupę Pan Henryk Dudek. W ramach pogłębiania zadzierzgniętej na studiach turystycznej przyjaźni, będzie „na przodku” wiódł ku zabytkom całą naszą wycieczkę „a Ty Ula, będziesz szła „na zadku”.
Dochodzimy do dawnego Pałacu Biskupów. Dziś w gmachu mieści się Muzeum Powiatowe w Nysie.

W programie mamy zwiedzanie wystawy „Historia nyskich czarownic”. Ekspozycja muzealna kusi. Zaglądamy na sale wystawowe. Szkoda, że nie mamy czasu. Ale – przecież możemy wracać do nyskiego muzeum. To tylko 70 km od Kędzierzyna!
Realizując program, poznajemy cudowne, gotyckie wnętrze i bogatą historię Bazyliki św. Jakuba i Agnieszki.  Potem przechodzimy do Skarbca,  który mieści się w wieży kościelnej. Przebogata prezentacja monstrancji, kielichów i innych przedmiotów religijnego kultu.
Żegnamy się z gościnnym Księdzem Proboszczem i udajemy się do dawnych kazamatów twierdzy, czyli do Bastionu św. Jadwigi. Wita nas przewodnik w mundurze z epoki. Zwiedzamy kazamaty a przenosiny  w XIX wiek ułatwia prezentacja multimedialna. Objawił się także duch obrońcy twierdzy w 1807 r. Wzbogacamy naszą wiedzę także poprzez zaprezentowane w osobnej sali źródła historyczne.
Krótki spacer i jesteśmy znów w innej epoce. Jesteśmy w kościele św. Piotra i Pawła. Przepiękny barok i historia zakonu bożogrobców, także z ujęciem ich roli dla Nysy.
Wielu z nas, przy replice Grobu Pańskiego, ma okazję kontynuować oktawę Wielkiej Nocy.
Dzięki operatywności Pana Henia Dudka, mamy niepowtarzalną okazją zwiedzić nyskie Carolinum. Pan Henryk uzyskał od Pani Dyrektor mgr Magdaleny Stachów, zgodę na wejście do budynku szkoły. Przychylna seniorom Pani Dyrektor zaplanowała dla nas poznanie historii szkoły i odwiedzenie jej zabytkowych obiektów – byłego jezuickiego refektarza i biblioteki!
Naszym przewodnikiem jest Pan z -ca dyr. mgr Bogusław Galla. Przekazuje nam historię szkoły i jej auli, odpowiada na każde pytanie. A potem prowadzi nas do biblioteki. Tam wita nas Pani Bibliotekarka mgr Anna Gibas. Prezentuje nam ten zabytkowy obiekt. Uroda sali robi na nas ogromne wrażenie, także uśmiech i cierpliwość naszej przewodniczki.
Chyba wizyta w Carolinum okazała się najważniejszym punktem programu naszej wycieczki. Tutaj dzięki gościnności Dyrekcji szkoły, spędziliśmy najwięcej czasu. Dziękujemy!
Deszcz, który sobie popadywał uznał, że ma już dość. W słońcu, autokarem Pana Łozy podjeżdżamy do nyskiego parku. Tam odwiedzimy pozostałości Fortu Wodnego. Trochę historii (patrz: zdjęcie:) w Galerii!). Potem już tylko podziw dla efektów pracy zrewitalizowanego obiektu. I słońce, zieleń, wiosna! Jaka radość żyć.
Pora na powroty. Jeszcze tylko pożegnanie z Heniem Dudkiem. Wielkiemu pasjonatowi turystyki, zakochanemu w Ziemi Nyskiej zostawiamy w podziękowaniu parę „drobiazgów”, które w formie upominku dla naszego Henia-wolontariusza przekazał Wydział Promocji Urzędu Miasta  Kędzierzyn-Koźle. Warto dodać, że Pan Henryk Dudek nie po raz pierwszy opiekował się wycieczką seniorów z naszego miasta.

A jeśli ten opis spędzonego w Nysie dnia nie wystarcza – zapraszamy do Galerii!

                                                     opracowanie - Prowadząca seminarium historyczne SUTW 

Dodano: 12.04.2016 r. A.W.

Dlaczego Nysa nazywana jest „Śląskim Rzymem?”

O roli Nysy w przeszłości niech świadczy fakt, że herb miasta jest umieszczony na moście Karola w Pradze. Oznaczało to, że Nysa należy do najznamienitszych miast czeskich. Jest to epoka, kiedy Śląsk należy do Czech, rządzonych w XIV w. przez dynastię Luksemburgów, a od XVI w. – Habsburgów.
W XVI w. w wyniku wydarzeń na Dolnym Śląsku, biskupi wrocławscy przenieśli się do Nysy. Od tego momentu miasto będzie rezydencją biskupią – „Śląskim Rzymem”. W tej epoce w Nysie powstanie bardzo wiele budowli sakralnych. Ale także pojawi się Fontanna Trytona, wzorowana na rzymskiej Fontana del Tritone. Za sprawą biskupa Karola Habsburga powstanie kolegium jezuickie, które na cześć fundatora nazwano Carolinum.

Nysa – miasto czarownic

W latach 1618-1648 w Europie toczyła się wojna trzydziestoletnia. Historycy nazwali ten konflikt pierwszą wojną totalną Europy.  W wyniku dewastacji, grabieży i zarazy liczba ludności kontynentu zmniejszyła się o 1/3. W Księstwie Nyskim ofiary zarazy to 3/4 liczby mieszkańców. O taki kataklizm oskarżono w Nysie wiele kobiet. Z polecenia biskupa powołano sąd inkwizycyjny, przed którym postawiono ok. 30 kobiet. Skazano je na karę śmierci.
6.09.1639 r. nyscy zduni wznieśli piec, w którym spalono nieszczęsne ofiary, wcześniej torturowane. Na tym incydencie nie kończy się jednak historia nyskich czarownic. Ostatni proces o czary odbył się w Nysie w 1715 r.

Nyska twierdza

W XIII w. powstały pierwsze fortyfikacje miasta. Zostały całkowicie zniszczone podczas konfliktu pomiędzy księciem wrocławskim Henrykiem Probusem a biskupem Tomaszem II. Natomiast pierwsze nyskie mury obronne powstały w II połowie XIV w.. Otoczone fosą ochroniły miasto przed atakiem husytów.  W XVII w. zaczyna się epoka tworzenia nowoczesnych fortyfikacji bastionowych. Z tego okresu pochodzi Bastion św. Jadwigi – wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.
W 1741 r. Nysa przeszła pod panowanie Prus. Król Fryderyk II zaczął budować na Śląsku twierdze, które miały strzec Śląska. Budowniczym twierdz został Cornelius von Wallrawe. Jego dzieło to twierdza w Nysie i w Koźlu. Twierdza nyska to liczne obwałowania i forty, między innymi Fort Prusy i Fort Wodny.
W kampanii napoleońskiej 1807 r. twierdza była oblegana przez 114 dni. W połowie XIX w. w wyniku przeprowadzonych prac twierdza w Nysie stała się tzw. Twierdzą nowopruską. Pod koniec XIX w. zaczęto stopniowo likwidować umocnienia lub przejmowano je na cele cywilne. W okresie I wojny światowej w byłej twierdzy mieściły się obozy jenieckie, a w okresie powstań śląskich w zabudowaniach twierdzy więziono powstańców. II wojna światowa – w dawnych fortyfikacjach znajduje się obóz Gross Rosen. W chwilą wkroczenia w 1945 r. Armii Czerwonej do Nysy, kończy się historia twierdzy.
Obecnie ocalały zespół zabudowań jest pomnikiem sztuki fortecznej.

Źródła:
1. Popiołek Kazimierz, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., Katowice 1972.
2. Podruczny Grzegorz, Król i jego twierdze, Oświęcim 2013.
3. Red. Zbiorowa, Polska –nawigator turystyczny , Carta Blanca PWN, 2010.
4. http:/opolskie.regiopedia.pl/wiki/historia-nyskich-czarownic

                                opracowanie - Prowadząca seminarium historyczne SUTW 

Aktualizacja: 03.03.2016 r. A.W.


21.03.2016 r. - VII Wagary Seniora

Wycieczka z cyklu „Historia Kozielskiej Twierdzy cz. IV Reduta Orla (Kozielska Wyspa)

21.03.2016 r.  VII Wagary Seniora – było nas 30 osób. Seminarzyści stanowili grupę najliczniejszą. Dołączyli do nas Słuchacze nie tylko SUTW w Kędzierzynie-Koźlu, ale także Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej. Zrealizowany został cały plan naszej wycieczki. Zgodnie z nim, najdłużej przebywaliśmy na Kozielskiej Wyspie, gdzie poznaliśmy historię budowy kozielskiej twierdzy i  jej przebudowy. Poznaliśmy  także sylwetki najważniejszych przedstawicieli korpusu inżynierskiego Fryderyka Wielkiego. Choć było trochę zimno i wietrznie, to słoneczko sprzyjało. Mamy nadzieję, że zmobilizowaliśmy wiosnę do zagoszczenia już na trwale w naszym mieście. Do zobaczenia na kolejnych historycznych  Wagarach za rok?

                         opracowanie - Prowadząca seminarium historyczne SUTW 
 

Dodano: 29.03.2016 r. A.W.


W ramach współpracy SUTW z Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 30 listopada 2015r.,zajęcia seminarium historycznego odbyły się właśnie w tej bibliotece.
Seminarzystów przywitała pani Bożena Stefańska, Kierownik biblioteki.
Pani Bożena opracowała szatę graficzną tematyki zajęć.
Zajęcia, jak zwykle, prowadziła mgr Urszula Stefania Więcek.

Dodano: 12.12.2015 r. A.W.


Seminarium historyczne w bieżącym roku akademickim 2015/2016 rozpoczęło zajęcia 19 października. Aktualnie na zajęcia uczęszcza 29 osób. Realizujemy aktualnie cykl tematów: „Chcemy wiedzieć więcej o II Rzeczypospolitej”.   Inauguracji seminarium zwykle towarzyszy wycieczka. W tym roku zaprosiliśmy seniorów na wycieczkę 25 października  do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz na zwiedzanie podziemi Kozielskiego zamku.

Ze względu na rezygnację Pani Danuty Czyż z funkcji Starosty grupy, seminarzyści dokonali wyboru nowej Starosty, którą została Pani Krystyna Atamańczuk. Pani Danucie dziękujemy za wieloletnią aktywność, a Pani Krystynie gratulujemy wyboru.

                         opracowanie - Prowadząca seminarium historyczne SUTW                           
Dodano: 26.11.2015 r. A.W.

Seminarium historyczne  -  RYS HISTORYCZNY

Seminarium zaczęło swoją działalność jako warsztaty historyczne 05.03.2007 r. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 14 osób.(obecnie 30 osób). Dzięki przychylności Zarządu Towarzystwa Ziemi Kozielskiej spotkania odbywają się niezmiennie od lat w siedzibie TZK - Kozielskiej Baszcie. Dzięki tej współpracy na zajęciach korzystamy z różnorodnych zbiorów Baszty. Od samego początku zajęcia, bardzo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem, prowadzi historyk mgr Urszula Stefania Więcek.

Program zajęć, konsultowany ze Słuchaczami, obejmuje tematykę historyczną ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości regionu Opolszczyzny, powiatu kozielskiego i miasta Kędzierzyna – Koźla. Uwzględniając propozycje i sugestie Słuchaczy na zajęciach seminaryjnych zajmowano się również problemami Ślaska - regionu pogranicza jako państwowością niemiecką i czeską. Z potrzeby wiedzy Słuchaczy z rodowodem kresowym cały rok akademicki poświęcony był stosunkom państwa polskiego z jego wschodnimi sąsiadami.

Program zajęć przewiduje także wycieczki fakultatywne. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa p. Jadwigi Wiertelorz, dzięki której możliwa była wyprawa i poznanie historii Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia). Uczestnicy wycieczki mieli bowiem możliwość wysłuchać wykładu dr. Stanisława Zahradnika. Wycieczka ta to także spotkanie burmistrza Bystric z przedstawicielami władz naszego miasta. Przyczyniło się ono także do zacieśnienia współpracy regionów pogranicza z ośrodkami pomocy społecznej. Przy współpracy z p. Ireną Baczyńską powstał projekt wyprawy historycznej do Wielunia i Mosznej. Wycieczka „ Zakrzów – pałac, konie i historia” zorganizowana została w porozumieniu  ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Zakrzów i wielkiej życzliwości założyciela LKJ „Lewada” p. Andrzeja Sałackiego. Spacery historyczne wpisały się na trwale  w program seminarium. Tradycyjnie inaugurują i kończą one rok akademicki SUTW.

Każdego roku odbywają się :

a/ 21 marca spacer „Historyczne wagary seniora”,

b/ w kwietniu Miesiącu Pamięci, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim „Spotkania pokoleń” na terenie obozu Konzentrationslager Blechhammer.
Uczestniczą w nich seniorzy i młodzież szkolna, dla której jest to „historia żywa”. Dzięki życzliwości ks. Prałata dr. Alfonsa Szuberta, nie tylko „seminarzyści” , ale także Słuchacze SUTW dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach dotyczących historii  kozielskich świątyń. Seminarium ma również za zadanie zapoznać uczestników zajęć z różnorodnością źródeł historycznych i ich wykorzystaniem. Tego typu zajęcia odbywają się w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Koźlu, której kierownictwo i pracownicy z radością goszczą uczestników spotkań. Nawiązano także współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Dzięki wielkiej przychylności dr Marty Hatalskiej – Rygorowicz organizowane są wyjazdy do Opola na prelekcje pracowników naukowych, zwiedzanie historycznych obiektów oraz lekcje  muzealne. Nasze zajęcia odbyły się również w Izbie Pamięci Stowarzyszenia Blechhammer, gdzie prezes p. Waldemar Ociepski przekazał nam historię ostatniego okresu II wojny światowej w naszym mieście. Zajęcia seminaryjne służą także prezentacji dorobku naukowego i popularnonaukowego. (spotkanie z dr. Ryszardem Pacułtem, który przedstawił dorobek naukowy prof. Karola Jońcy, spotkanie z p. Marią Fandrych, współtwórcą książki „Pałac z marzeń", wzbogacające wiedzę seminarzystów o historię wsi Zakrzów).

W seminarium jest także kontynuowana praca zbierania relacji historycznych.

To wszystko było, przed nami kolejny  rok akademicki, kolejne ciekawe tematy, prelekcje i wyjazdy.


SEMINARIUM HISTORYCZNE

Harmonogram zajęć -  II semestr 2019/2020 (I-VI. 2020)

CYKL „Czy wiemy wszystko o Żydach” - kontynuacja

13.01.2020 r. - Żydzi i ich wkład w rozwój polskiej polskiej kultury – prezentacja wybitnych jednostek
(od średniowiecza do
XIX w.)

20.01.2010 r. - Żydzi i ich wkład w rozwój polskiej polskiej kultury – prezentacja wybitnych jednostek od XIX do XX w.

27.01.2020 r. - Wielkie rody żydowskie i ich wpływ na gospodarkę polską w XIX w.

03.02.2020 r. - Śląska elita żydowska (XVIII-XX w.) i jej wkład w rozwój kultury i nauki.

24.02.2020 r. - Wkład społeczności żydowskiej w rozwój światowej i polskiej medycyny i innych nauk w XIX i XX w.

02.03.2020 r. - Proletariat żydowski w XIX i XX w. i jego wpływ na rozwój ruchów politycznych i społecznych na ziemiach polskich.

09.03.2020 r. - Żydzi Opolszczyzny i Koźla (od średniowiecza do XVIII w.)

16.03.2020 r. - Losy kozielskich Żydów w latach 1938-45.

23.03.2020 r. - Wagary Seniora – Żydzi kozielscy – szukamy ich śladów – spacer po Koźlu.

30.03.2020 r. - Postawa polskich i żydowskich elit wobec problemów walki o niepodległość w latach 1863-1918.

06.04.2020 r. - Publicyści polscy XIX i XX w. wobec problemu syjonizmu i antysemityzmu.

20.04.2020 r. - Sytuacja europejskiej i polskiej diaspory żydowskiej w okresie rozwijających się nurtów faszystowskich.

23.04.2020 r. (czwartek) - „Jeśli nie my, to kto” - zajęcia wyjazdowe na terenie byłego obozu Judenlager Blechhammer – upamiętnienie ofiar Holocaustu (spotkanie z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic).

27.04.2020 r. - Społeczność żydowska w okresie PRL.

04.05.2020 r. - Marzec 1968 – Dyskusja.


CYKL „Literatura a historia Polski. Prawdy i mity.

11.05.2020 r. - Józef Ignacy Kraszewski - „Hrabina Cosel” i Konstancja von Hoym.

18.05.2020 r. - Henryk Sienkiewicz – Neron w „Quo vadis” a Neron – cesarz.

25.05.2020 r. - Podsumowanie zajęć 2019/2020. Planowanie pracy na r.a. 2020/2021.


SEMINARIUM HISTORYCZNE
Harmonogram zajęć – 2018/2019 II Semestr

 07.01.2019 - Organizacja zajęć – przedstawienie planu pracy, zatwierdzenie godzin zajęć – UWAGA – zajęcia mogą odbyć się w formie wycieczki lub spotkania.

CYKL „TEN WSTRĘTNY PRL”

14.01.2019 - PRL – próba oceny (1948-1956 stalinizm w Polsce, 1956 „odwilż i Poznań, 1956-1970 „nasza mała stabilizacja”, 1970-1980 „Aby Polska rosła w siłę a ludzie żyli dostatniej”)

21.01.2019 - „Kształtowanie władzy ludowej” 1944-1948 w sferze gospodarki.

11.02.2019 - Reformy PKWN i ich konsekwencje (reforma rolna 06.IX.1944 i dekret o nacjonalizacji przemysłu.

18.02.2019 - Plan trzyletni 1947-1949.

25.02.2019 - Przemiany społeczne i demograficzne w powojennej Polsce – próba oceny.

04.03.2019 - Plan 6-letni i jego wpływ na stan polskiej gospodarki.

11.03.2019 - Społeczeństwo stalinizmu - oświata, kultura, awans społeczny czy podległość?

 

CYKL „RZECZPOSPOLITA 1918-1939”

18.03.2019 - II Rzeczpospolita – próba oceny dokonań politycznych:

a) demokracja parlamentarna 1918-1926

b) sanacja 1926-1935; 1935-1939.

25.03.2019 - Rok 1918 "czy rok cudów?" Powstanie niepodległych państw w Europie.

01.04.2019 - Rok 1918 – rok polskiego cudu czy rewolucji?

08.04.2019 - Spór w historiografii polskiej o datę – symbol powstania Niepodległej.

29.04.2019 - Polski parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki.

06.05.2019 - Spór w historiografii polskiej o rolę Józefa Piłsudskiego („komendant”, wizjoner, ekonomista, dyktator?).

13.05.2019 - Obóz Piłsudskiego i jego rola w okresie demokracji parlamentarnej i sanacji („dekompozycja i jej konsekwencje”).

20.05.2019 - Gospodarka II Rzeczypospolitej (Gdynia, reforma walutowa, problemy reformy rolnej, budowa COP).

27.05.2019 (godz. 10:30-12:30) - Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.,Próba oceny polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.

 

UWAGA – poza zajęciami seminaryjnymi realizacja stałych przedsięwzięć:

1. 21.03.2019 (czwartek) WAGARY SENIORA - Historia Żydów - Kirkut w Niezdrowicach.

2. 2504.2019 (czwartek) „Jeśli nie my to kto?" Zwiedzanie Izby Pamięci Stowarzyszenia Blechhammer - pomnik więźniów obozów pracy w Blachowni.SEMINARIUM HISTORYCZNE
Harmonogram zajęć – 2017/2018 II Semestr

CYKL: WYBRANE PROBLEMY Z DZIEJÓW GALICJI 08.01.2018 - Nasze wspomnienia i przeżycia-emigracja galicyjska
w epoce schyłku II Rzeczypospolitej. 29.01.2018 - Generalne Gubernatorstwo w okresie II wojny światowej. 05.02.2018 - Polityka okupanta hitlerowskiego w Krakowie. 12.02.2018 - Dlaczego jednej z ulic Krakowa nadano imię:28 lipca 1943? CYKL: WALKA KOBIET O RÓWNOUPRAWNIENIE 19.02.2018 - Pojęcia: równouprawnienie, emancypacja, feminizm. 26.02.2018 - Kobieta w starożytności – Egipt, Grecja, Rzym. 05.03.2018 - Pozycja kobiety w epoce średniowiecza i w czasach nowożytnych. 12.03.2018 - Kobiety Oświecenia i rewolucji francuskiej -
Ada Lovelace i Olimpia de Góuge. 20.03.2018 - Wagary Seniora - Osiedle Kuźniczka - spacer historyczny. 09.04.2018 - System Parlamentarny w Anglii w XIX w. 16.04.2018 -
Emancypantki i Sufrażystki - Emelina Pankhurst, Milicent Fawcet. 23.04.2018 - "Chcemy całego życia"(Zofia Nałkowska) czy
Matka Polka-polskie kobiety przełomu wieków-XIX i XX;
Joa
nna Żubrowa – kobieta - żołnierz. 30.04.2018 - Róża Luksemburg - rewolucjonistka i kochanka. CYKL: "TEN OKROPNY PRL". 07.05.2018 - Twarze polskiego stalinizmu -
Władysław Gomułka 1943-1948 i Bolesław Bierut 1948-1956. 14.05.2018 - Od Czerwca do Marca -
"odwilż" Ochaba, Polski Październik (1956),
marzec 1968 Moczara i Gomułki. 21.05.2018 - Budujemy II Polskę czyli "wczesny Gierek". 28.05.2018 - Radom i Ursus 1976.Sierpień 1980.
Jaką rolę odegrali Barcikowski, Kociołek i Kania? 04.06.2018 - Wojciech Jaruzelski – zdrajca, bohater czy patriota?

Harmonogram zajęć – 2017/2018 I Semestr


CYKL:PROBLEMY TOLERANCJI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ I RELIGIJNEJ POGRANICZA - KONTYNUACJA

16.10.2017 - WYCIECZKA - Co słychać w Muzeum Ziemi Kozielskiej?
23.10.2017 - Bracia czescy w Wielkopolsce. Jan Amos Komeński i Leszczyńscy 
w dziejach Leszna.

CYKL:DZIEJE POLSKIEGO POGRANICZA 06.11.2017 - Spisz - pojęcie geograficzno-historyczne.
13.11.2017 - Dzieje Spisza. 20.11.2017 - Stosunki narodowościowe na ziemi spiskiej w minionych wiekach. 27.11.2017 - "Orawa, Orawa, na Orawie ława". 04.12.2017 - Problemy geograficzne,narodowościowe i społeczne Orawy.

SEMINARIUM HISTORYCZNE
Harmonogram zajęć – 2016/2017 II Semestr

CYKL: KRESY WSCHODNIE. SPOŁECZEŃSTWO, POLITYKA, PROBLEMY 
WSPÓŁISTNIENIA I POKOJOWEGO SĄSIEDZTWA W OKRESIE XIV-XXI WIEKU c.d.
09.01.2017 - "Cud nad Wisłą" i jego historyczne konsekwencje.
16.01.2017 - Inkorporacja czy samostanowienie? Dyskusja.
23.01.2017 - Wielka Koalicja a sprawa polskiej granicy wschodniej w czasach II wojny światowej.
30.01.2017 - Teheran, Jałta, Poczdam i ich konsekwencje dla społeczeństwa Kresów.
06.02.2017 - Pamięć czy pamiętliwość?
Historyczna przeszłość i jej wpływ na relacje
Polski,Ukrainy, Litwy i  Białorusi w XXI wieku.
CYKL: KRESOWE RODY MAGNACKIE 
27.02.2017 - Czartoryscy-politycy czy mecenasi kultury?
06.03.2017 - Radziwiłłowie-zdrajcy czy patrioci?
13.03.2017 - NASZ MAŁY JUBILEUSZ-10 LAT DZIAŁALNOŚCI
SEMINARIUM HISTORYCZNEGO SUTW.
20.03.2017 - W cieniu Czartoryskich i Radziwiłłów? Sapiehowie.
27.03.2017 - VIII WAGARY SENIORA. Zajęcia w terenie-spacer
na trasie Rybarze-Rogi Stocznia-Koźle Rogi.
Poznajemy atrakcje i historię dzielnic naszego miasta.

CYKL: OŚRODKI NAUKOWE I KULTURALNE KRESÓW 
03.04.2017 - Wilno Jagiellonów i nie tylko. 
24.04.2017 - Lwów. Polski czy kresowy? 
08.05.2017 - "Mały Lwów"
09.05.2017 - WYCIECZKA FAKULTATYWNA DO KŁODZKA. 
                       Wykład: Dzieje Kłodzka - historia, polityka, społeczeństwo.

15.05.2017 -  "Stanisławów Potockich"
                       
CYKL: PROBLEMY TOLERANCJI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ I RELIGIJNEJ POGRANICZA
 
22.05.2017 - Ruch Jana Husa i jego konsekwencje dla narodu czeskiego. 
29.05.2017 - Ruch husycki i jego konsekwencje dla Europy i państwa polskiego. 
05.06.2017 - Postawy religijne i polityczne mieszkańców Śląska wobec Jana Husa.

Harmonogram zajęć – 2016/2017 I Semestr

CYKL: KRESY WSCHODNIE. SPOŁECZEŃSTWO, POLITYKA, PROBLEMY WSPÓŁISTNIENIA I
POKOJOWEGO SĄSIEDZTWA W OKRESIE XIV-XXI WIEKU

17.10.2016 - Inauguracja zajęć. 
Dyskusja nad programem zajęć seminaryjnych w nowym roku akademickim. 
Sylwetka Wincentego Pola
 - twórcy pojęcia KRESY. 

24.10.2016 - Czy tylko Krewo i Lublin? Unie polsko-litewskie.
07.11.2016 - Jaką rolę odegrała Rzeczpospolita Obojga Narodów 
w dziejach Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów? Dyskusja.

14.11.2016 - Współpraca i konflikty między Koroną i Litwą w okresie od XIV-XVI wieku.
21.11.2016 - Sojusznicy czy wrogowie? Ukraińcy i Litwini w XVI i XVII wieku.
28.11.2016 - Problemy narodowościowe w epoce rozbiorów. Narodziny nacjonalizmu.
05.12.2016 - Endecja i jej rola w okresie narodzin i początków II Rzeczypospolitej.


SEMINARIUM HISTORYCZNE

Harmonogram zajęć – 2015/2016 II Semestr

CYKL: SPÓR O POLSKIE EMIGRACJE W NAUCE HISTORYCZNEJ

18.01.2016 - Emigracja polska po powstaniu kościuszkowskim.
25.01.2016 - Legiony Polskie we Włoszech i ich losy. (zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu)
15.02.2016 - Czy Napoleon był przyjacielem Polaków? Dyskusja.
22.02.2016 - Jak przygotowywano powstanie listopadowe w kraju i poza nim?
29.02.2016 - Emigracja polska i jej losy po powstaniu listopadowym.

07.03.2016 - Nurty polityczne czyli o Wielkiej Emigracji.

14.03.2016 - Wybitne postaci polskiej emigracji. Adam Jerzy Czartoryski i inni. (zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu)

21.03.2016 - Wagary Seniora. Wycieczka z cyklu „Twierdza Kozielska cz. IV Reduta Orla (Kozielska Wyspa)

04.04.2016 - Emigracja a sprawa Wiosny Ludów na ziemiach polskich zaboru pruskiego i austriackiego.

11.04.2016 - „Biali' a sprawa powstania styczniowego.

18.04.2016 - Emigracja polityczna po 1864 r. - dlaczego już nie „Wielka”?

25.04.2016 - Emigracja zarobkowa z Królestwa Polskiego w XIX w. (zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu)

09.05.2016 - Emigracja galicyjska w XIX w.

16.05.2016 - Śląscy Teksańczycy.

23.05.2016 - Przywódcy i działacze polskiej emigracji w latach I wojny światowej i odbudowy państwowości polskiej w 1918 r.

30.05.2016 - Polscy emigranci w okresie II wojny światowej – problemy codziennej egzystencji i polityki. (zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu)

 06.06.2016 - po II wojnie światowej. Emigracja polska w Paryżu i Londynie. Czy tylko konflikty i skandale? Podsumowanie pracy grupy seminaryjnej w roku akademickim 2015/2016 r.


SEMINARIUM HISTORYCZNE

Harmonogram zajęć – 2015/2016

Cykl: chcemy wiedzieć więcej o II Rzeczypospolitej

1. 19.10.2015 – Jak budowano administrację i aparat władzy

                           państwowej w Odrodzonej po 123 latach niewoli.

                              Zwiedzanie podziemi kozielskiego zamku

                                                    godz. 11.30

2. 26.10.2015 – Czy II Rzeczpospolita była państwem

                          demokracji i dobrobytu ? Dyskusja o gospodarce,

                          polityce i społeczeństwie.

3. 9.11.2015 – Rok 1926. Czy dokonało się „uzdrowienie”

                        i „sanacja moralna”? Dyskusja o polityce

                        wewnętrznej państwa po przewrocie majowym.

4. 16.11.2015 – Najwięksi politycy II Rzeczypospolitej – Józef

                         Piłsudski czy Roman Dmowski ? Dyskusja.

5. 23.11.2015 – Konsekwencje myśli politycznej Dmowskiego

                         i Piłsudskiego dla Polski i Polaków Dyskusja.

6. 30.11.2015 – O gospodarce II Rzeczypospolitej. Czy Polska

                         lat 1926-1939 miała szanse stać się państwem

                         dobrobytu.? Dyskusja.

                                Zajęcia w filii Biblioteki Pedagogicznej.

7. 7.12.2015 – Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

..........................................................

 22.04. 2016 – JEŚLI NIE MY TO KTO ?

                       Konzentrationslager Blechhammer

 


                                                                                                                              16.10.2015 r.

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

25 października 2015 r. sekcja turystyki i kultury oraz seminarium historyczne UTW

organizują wycieczkę do Katowic. W programie oprócz koncertu w Filharmonii

zaplanowano również zwiedzenie Muzeum Śląskiego. Jest to nowy obiekt usytuowany

na terenach zlikwidowanej w roku 1999 kopalni KATOWICE ( dawniej FERDYNAND)

Oficjalne otwarcie odbyło się 27 czerwca 2015 r. Większość ekspozycji znajduje się

w podziemiach i obejmuje obszar 6 tysięcy m2 . Zlokalizowano tam galerie:

sztuki polskiej, plastyki nieprofesjonalnej, śląskiej sztuki sakralnej oraz laboratorium

przestrzeni teatralnych i największą, liczącą 1364 m2 wystawę „ Światło historii –

Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.

Muzeum Śląskie od czasu decyzji o jego utworzeniu w 1929 r. było sprawą

nie tylko historyków ale i polityków. W artykule red. Jana Dziadula w POLITYCE z lipca

2015 r. możemy przeczytać wypowiedzi specjalistów min. historyków, socjologów:

Muzeum nie występuje w roli arbitra lecz PARTNERA zwiedzających”,

Mamy do czynienia z muzeum pogranicza”,

Ta nasza historia jest piekielnie skomplikowana”,

Ani za dużo tu o Niemcach, ani za mało o Polakach”

Obecna wystawa budzi wiele emocji, wystarczy zajrzeć do internetowych komentarzy.

Dyrektor Muzeum Alicja Knast stwierdza, że jest to „Miejsce spotkań z własną

historią a także Polski ze Śląskiem”.

Muzeum ma też swoją burzliwą historię, nie tylko tę najnowszą z dyskusją w latach 2012 – 2013,

dotyczącą jego rekonstrukcji, która mocno skonfliktowała stowarzyszenie Polski Śląsk

z Ruchem Autonomii Śląska, a także ze śląskim kościołem.

Pierwsze Muzeum Śląskie (1929 r.) było pomysłem wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego

i Sejmu Śląskiego. Zlokalizowane w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, miało krzewić

polskość na terenach dawnego państwa pruskiego i niemieckiego. Była to misja bardzo trudna,

bo miała scalać pamięć historyczną Ślązaków, którą poszarpały zmieniające się interpretacje

plebiscytu i powstań śląskich. Zaangażowanie Grażyńskiego doprowadziło do wybudowania

w Katowicach najnowocześniejszego budynku muzealnego w Europie. Budowę rozpoczęto

w 1936 r. Jednak Muzeum to nie doczekało oficjalnego otwarcia. Zakończenie prac w 1939 r,

zbiegło się z wybuchem II wojny światowej. Zamiast otwarcia rozpoczęła się grabież

eksponatów zgromadzonych przez dyrektora Tadeusza Dobrowolskiego. Część zbiorów,

które udało się ocalić przewieziono do Landesmuseum w Bytomiu. (powojenne Muzeum

Górnośląskie) W 1940 r. Niemcy rozpoczęli rozbiórkę gmachu katowickiego Muzeum,

a w gazecie „Katowitzer Zeitung” znalazło się stwierdzenie, że jest to „pomnik pychy

polsko – żydowskiej” Tuż po wojnie Muzeum Śląskie mieściło się w Bytomiu, które po 5 latach

wróciło do nazwy Górnośląskie. Natomiast Muzeum Śląskie powstało we Wrocławiu,

przekształcając się w 1970 r. w Muzeum Narodowe.

Gdy nadeszły burzliwe lata osiemdziesiąte zrodziła się idea rekonstrukcji Muzeum Śląskiego

w Katowicach. PRL jednak nie podeszło z entuzjazmem do tej inicjatywy.

Mimo stanu wojennego i tragicznych wydarzeń na Śląsku w 1984 r nastąpiła restytucja

Muzeum Śląskiego w dawnym Hotelu Grand. Gmach piękny, lecz ciasny. Muzeum to

funkcjonowało jako Muzeum w Organizacji”. W końcu po latach zabiegów i propozycjach

rozmaitych lokalizacji Muzeum Śląskie otrzymało tereny po zlikwidowanej w 1999 r kopalni

KATOWICE. W 2007 r. ogłoszono zwycięzcę konkursu na koncepcję architektoniczną

nowego gmachu. Była to austriacka pracownia projektowa RIGLER RIEWE ARCHITEKTEN

Rozpoczęto procedury formalno – prawne, które zakończyły się przystąpieniem

do robót – rok 2011. Na naszej wycieczce będziemy mogli podziwiać efekty wieloletnich

starań o przywrócenie Katowicom MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

Nowy kompleks Muzeum wraz z innymi obiektami tworzy STREFĘ KULTURY

– nowe centrum życia kulturalnego miasta.

                                                                                     Opracowała Prowadząca seminarium historyczne

                                                                                    

Źródła :

1. Jan Dziadul „Ani za dużo Niemiec, ani za mało Polski”

POLITYKA nr 27 (3061), 1 lipca – 7 lipca 2015

2. Wyszukiwarka GOOGLE – internet.


 2014/2015

 

17. 04. 2015 r.- w sławięcickim lesie.

W lesie, który skrywa tragiczne losy więźniów obozu przymusowej pracy,

utworzonym przez Niemców w 1940 r.

8-osobowa grupka słuchaczy UTW z przewodnikiem duchowym

wyprawy, Urszulą Więcek dotarła na miejsce upamiętniające tę zbrodnię.

Tradycyjnie zapaliliśmy przed pomnikiem znicze, „Bo jeśli nie my to kto ?”

Zainteresowanym tym tematem polecam obejrzenie 7 -minutowego filmiku na

You Tube „Wizualizacja obozu Judenlager w Sławięcicach

Blechhammer (Kędzierzyn-Koźle)”

 

                                                                                                                                                          Zdjęcie przesłane przez p. Urszulę Więcek 

 


26 marca 2015 r. - „VI Wagary Seniora”

Trasa tegorocznego spaceru prowadziła od Miejskiego Ośrodka Kultury, poprzez park i starymi

uliczkami Kędzierzyna do obwodnicy i ścieżką leśną do Żabieńca. Celem spaceru, który

zatytułowano „Szukamy wiosny na Żabieńcu” było nie tylko pożegnanie zimy i przywitanie

wiosny, ale także poznanie zabytków i historii Kędzierzyna.

Zaczynając spacer, nasza pani od historii - Urszula Więcek, przypomniała nam początki

i osiągnięcia placówki kulturalnej jakim jest obecny MOK, a niegdyś Dom Kultury „Chemik”,

 wybudowany w 1962 r. z inicjatywy ówczesnej kadry kierowniczej Zakładów Azotowych.

Przechodząc przez Park Pojednania usłyszeliśmy historię powstawania tego parku i stojącego

w nim pomnika. Pani Urszula powiedziała nam też o urbanistycznych planach z lat 20 i 30 XX w.

dotyczące budowy w tym miejscu rekreacyjnej dzielnicy Kędzierzyna. Przechodząc ulicami:

Kościelną, Grunwaldzką, Bałtycką poznaliśmy historię najstarszej nekropolii oraz okoliczności

towarzyszące budowie i konsekracji kościołów – katolickiego wybudowanego w 1901r.

ewangelicko-augsburskiego z 1903r. ,cz też najnowszej świątyni – cerkwi poświęconej 

w maju 2014 r. Uzupełniliśmy również swoją wiedzę z zakresu dziejów szkolnictwa i problemów

edukacji, na przykładzie mijanej najstarszej szkoły Kędzierzyna, popularnej jedynki,

która w roku 2004 obchodziła swoje 100-lecie.

Opuszczając stary Kędzierzyn wyruszyliśmy w kierunku Żabieńca (pierwotnie folwark,

od 1975. jest dzielnicą Kędzierzyna – Koźla.) Poznaliśmy tu ciekawą historię folwarku

oraz jednego z jego właścicieli – Andrzeja Kochcickiego, postaci związanej z burzliwą historią

Koźla w XVII wieku. Jeszcze tylko podchodzimy do unikatowej kapliczki przy ulicy Leśnej,

związana z nią legenda umieszczona jest na pamiątkowej tablicy (patrz zdjęcie w Galerii)

i docieramy do „Białasówki”. Właściciele tego baru-kawiarni pp. Białasowie przyjęli seniorów

serdecznie i gościnnie. Do zdrożonych piechurów dołączyli słuchacze UTW, którzy dotarli

na miejsce rowerami i samochodami. I tak około 40 – osobowa grupa zasiadła do

biesiadowania. Te ostatnie dni marca to okres wiosennego Jarego Święta i czas

przepędzania zimy i powitania wiosny. Postanowiliśmy, podtrzymując tradycję

sięgającą czasów przedchrześcijańskiej kultury ludowej Słowian, pożegnać zimę

spalając kukłę Marzanny przedstawiającą boginię śmierci. A potem śpiewem,

 napitkiem i smakołykami z grilla przywitaliśmy wiosnę. 

Wracaliśmy do domu w radosnym nastroju bo i pogoda dopisała mimo

deszczowej prognozy i pamiętając, że po spaleniu Marzanny, w drodze powrotnej

nie można się oglądać za siebie bo może to spowodować chorobę.

VI Wagary Seniora przygotowały :

Joanna Golla – wykonanie kukły i scenariusz obrzędu pożegnania zimy

i przywitania wiosny.

Urszula Więcek – informacja historyczna.

Nasza koleżanka Ewa Fryczek na tę okoliczność napisała wierszyk :

Chociaż człowiek taki stary

Daje się namówić na wagary

No bo jak można pani Uli odmówić

Przecież z nią nie można się nudzić

Więc idziemy na te wagary

I zrealizujemy pani Uli zamiary

Utopimy lub spalimy tą Marzannę

Przecież życie z nią jest marne

Nareszcie wolni od zimy

Do Białasówki wkroczymy

Wypijemy herbatkę z wódeczką

Wspólnie pośpiewamy troszeczkę

Na koniec wagarów drinka z colą

By Białasówkę pożegnać wesoło

W drogę powrotną udamy się autobusem

Po drinkach nie da się biec kłusem

 

I na koniec historia Marzanny „po krakowsku”

Jest to tekst piosenki do słów Bronisława Maja -współczesnego poety, eseisty, tłumacza.

Marzanna

Była w Krakowie panna nad wyraz dobrotliwa.

Słuchajcie wszyscy, historia to prawdziwa.

Niewiarygodnie dobra dla wszystkich ludzi była

Chciał czy nie chciał dobroć co dzień czyniła.

Wdowom, dzieciom, pijakom, filatelistom, grubym............

Cały ją za to Kraków szanował i hołubił.

Lecz była nieszczęśliwa przedobra ta Marzanna

bowiem już leciwa, a ciągle była panna.

Nawet na kocią łapę nikt z Marzanną nic nie chciał,

bo choć w cnoty bogata ogromnie była szpetna.

Usiadła raz nad Wisłą, panna gorzko szlocha,

ach na co to mi przyszło, czemu mnie nikt nie kocha

W górę rączki wznosi, czyżem tak szkaradna?

Od płaczu się zanosi aż do wody wpadła.

Zimna jest woda w Wiśle, panna nie umie pływać

jęła więc głośno krzyczeć pomocy! ach przybywać!

Na pomoc się rzuciła młódź cała męska,

Marzannę wyciągnęła, choć była ciężka.

Gdy wyłowili ją z rzeki usta usta robili

i takie inne rzeczy i w ogóle byli mili.

Pannie te zabiegi tak bardzo się spodobały,

że od tej pory co dzień pomocy przyzywała.

Skoczyła w płytką wodę, głośno lamentuję

aż naszli chłopy młode i znowu ją ratują.

Ale po jakimś czasie zmądrzała młódź w Krakowie,

choć panna w wodę skacze, nikt jej nie ratuje.

Tak bardzo ją przygnębiła odmiana ta niemiła,

że przez pomyłkę w głębie prawdziwą skoczyła.

Na amen utonęła Marzanna i nieprzytomna

Wisłą popłynęła ku sinym falom morza.

Marzanno ach Marzanno! Jak kamień poszłaś w wodę 

Nie lepiej było zostać panną, niż stracić życie młode ?

Płynie Marzanna płynie – oczkami błyska w toni,

pamięć o niej nie zaginie. To koniec tej historii.


18.03.2015 r. - Wycieczka do Brzegu

 

Zgodnie z planem pracy seminarium historycznego i sekcji turystyki i kultury przy UTW

seniorzy udali się na wycieczkę autokarową do Brzegu. Kierownictwo imprezy od strony

organizacyjnej sprawowała pani Irena Baczyńska - starosta sekcji, stronę merytoryczną

zabezpieczała pani Urszula Więcek.  Już na trasie, pani Urszula  zapoznała

pasażerów autokaru z historią ziemi brzeskiej i ciekawostkami związanymi z postaciami Piastów

brzesko – legnickich. Pani Urszula przypomniała nam także epizody z historii XX w. - istnienie

obozu pracy w Pępicach w czasie II wojny światowej, walki o twierdzę Brzeg w lutym 1945 r. 

czy też mało znane wydarzenie tzw. pacyfikacji brzeskiej w 1966 r. Hasło programowe wyprawy

„Poznajemy zamki i pałace Opolszczyzny” zaczęliśmy realizować na dziedzińcu rezydencji Piastów.

Przepiękna renesansowa architektura uzasadnia, dlaczego zamek w Brzegu  jest nazywany

„Śląskim Wawelem”. Wraz z przewodniczką zwiedziliśmy ekspozycje w salach zamkowych.

Zobaczyliśmy sarkofagi Piastów Śląskich, miejsce spoczynku książąt brzesko-legnickich.

oraz wystawę „Paradne zbroje i ubiór Piastów śląskich XII – XVII w , bardzo ciekawe zbiory

sztuki śląskiej i mebli. Szczególnie w pamięci pozostaną nam wyeksponowane w osobnej sali

obrazy Jana Matejki „Rejtan” oraz Jana Styki Grunwald „ i „Polonia” - obraz prezentujący

alegorię dziejów niewoli Polski w okresie rozbiorów. Zwiedzanie zamku zakończyliśmy w sali

gdzie zgromadzono 200 przepięknych lamp naftowych z całej Europy. Potem przeszliśmy do kaplicy

św. Jadwigi, gdzie poznaliśmy jej odrębną historię i wystrój. Seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach

seminarium historycznego, szczególną uwagę poświęcili zwiedzaniu kościoła Podwyższenia Krzyża

Świętego. Miejsce to związane jest bowiem z omawianą niegdyś na zajęciach pacyfikacją brzeską

(24 – 26. 05. 1966 ) i postacią ks. Kazimierza Makarskiego. A wszyscy podziwialiśmy wnętrze tej

okazałej świątyni barokowej, wzniesionej w latach 1734-1745, bowiem polichromia wykonana

przez jezuitę Jana Kubena należy do najwybitniejszych realizacji malarstwa iluzjonistycznego na Śląsku.

Przed nami jeszcze spacer na rynek, oglądanie renesansowych kamieniczek i ratusza krótki odpoczynek

w kawiarni oraz zakup chałwy, która jest jedną z najsłodszych wizytówek miasta. Jeszcze tylko

zaglądamy do kościoła św. Mikołaja, dziś gotyckiej bazyliki z najwyższą na Śląsku, 30 metrową nawą

główną i realizując program jedziemy do Małujowic. Po drodze pani Urszula przypomina nam historię

I wojny śląskiej (1740 – 41), postać Fryderyka Wielkiego i szczególnej jego roli w bitwie małujowickiej

oraz w walce o twierdzę brzeską.

Kościół Św. Jakuba Apostoła z XIVw. w Małujowicach to świątynia niezwykła nazwana

„śląską Sykstyną”. Ściany kościoła pokryte są szczelnie 100 obrazami jest tzw. „Biblia dla ubogich”.

Polichromie pięknie odrestaurowane, i jeszcze strop składający się z 640 desek pokrytych

ornamentowymi motywami. Kościół ten zaliczony do unikatowych na szlaku drewnianej architektury

sakralnej, zrobił na nas wielkie wrażenie. Program wycieczki wyczerpany, wracamy zadowoleni,

w dobrych nastrojach, nawet pogoda dopisała. A na ostatnim odcinku podróży nasz kierowca

pan Bronisław Łoza, który w Brzegu odbywał służbę wojskową, pokazał nam pozostałości brzeskiego

lotniska wojskowego i koszary. Wzbogaceni o historię także wojsk radzieckich w Brzegu

wracaliśmy do domu.

 

 

10. 11. 2014 r. - Większyce

 W „Baszcie” odbyło się kolejne seminarium historyczne.Tematem zajęć

 były dzieje większyckiego zamku (1871 r.) .Kilka dni później 14. 11.

 18-to osobowa grupa, w ramach zajęć w terenie”, wybrała się

 na pieszo – samochodową wycieczkę do Większyc.

 Spiritus movens całego przedsięwzięcia była starościna pani Danuta Czyż.

 Obecnie pałac jest własnością prywatną i od 2011r. funkcjonuje w nim

 restauracja. Mieliśmy okazję porozmawiać z właścicielką.

 Oglądając piękne wnętrza wysłuchaliśmy opowieści o trwającej

 8 lat odbudowie pałacu. Oczywiście nie obyło się bez degustacji.

 Polecamy szczególnej uwadze pierożki ze szpinakiem i pyszne desery.

 Spotkanie zakończył spacer po jesiennym parku pałacowym.

 Dziękujemy pani Patrycji i obsłudze kelnerskiej za miłą gościnę.

 

Zdjęcie   Zdjęcie

 


 

Projekt planu zajęć seminarium historycznego SUTW

w okresie od 20.10.2014 r. do 30.05.2016 r.

 

Cele zajęć:

1. Prezentacja walorów krajoznawczych Opolszczyzny i innych regionów .

2. Poznanie historii Polski i Europy w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk i wydarzeń.

3. Zachęcenie do aktywności fizycznej (spacery, wycieczki, wycieczki rowerowe itp.)

4. Rozwijanie sprawności intelektualnej poprzez zachęcanie do czytelnictwa i pracy z mediami.

5. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami kulturalno – oświatowymi

 

Projekt planu zawiera propozycje uczestników zajęć seminaryjnych

a) KONTYNUACJA CYKLU: ”ZAMKI, PAŁACE, KOŚCIOŁY I INNE ZABYTKI

W POW. KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIM” ORAZ „NIEZNANE O ZNANYM”.

1. Inauguracja zajęć. Prezentacja planu na rok akademicki 2014/2015.

   Krótka historia Alma Mater Opoliensis – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.

2. XX rocznica utworzenia Uniwersytetu Opolskiego – zajęcia zrealizowane w formie wycieczki

   (zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego i Wzgórza Akademickiego w Opolu).

3.Tysiąclecie czy Millenium? O wydarzeniach w Brzegu w 1966 roku.

4. Polska Cerekiew – krótka historia wsi i pałacu.

5. Dzieje większyckiego pałacu – wycieczka do Większyc.

6. Zabytki Opolszczyzny –zamek w Kopicach.

7. Zamki w Sulisławie i Jędrzejowie (pow. grodkowski).

8.Twierdza w Kłodzku – zajęcia w filii Biblioteki Pedagogicznej

                      Wycieczka do Kłodzka – historia, zabyki, twierdza

 

b) CYKL: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW, ZIEMIA ŚLĄSKA – UWIKŁANIA

W POLITYKĘ DYNASTYCZNĄ WAZÓW, WETTINÓW I ROMANOWYCH.

1. Sylwetki przedstawicieli dynastii Wazów.

2. Polityka zagraniczna Jagiellonów i Wazów, jej konsekwencje dla Europy i Polski.

3. Wazowie na Śląsku.

4. Dynastia Wettinów. Prezentacja postaci.

5. Europejska polityka dynastii saskiej.

6. Między Zachodem a Wschodem – konsekwencje saskiego panowania dla państwa polskiego.

7. ”Za króla Sasa jedz, pij, i popuszczaj pasa”- ćwiczenia z interpretacji tekstów historycznych.

8. Wettinowie a Śląsk wydarzenia polityczne ,ciekawostki, anegdoty.

9. Rezydencje Wettinów – zajęcia w filii Biblioteki Pedagogicznej.

10. Najważniejsi przedstawiciele dynastii Romanowych.

11. Piotr I i jego polityka europeizacji Rosji. W jakim celu?

12. Katarzyna II. Dlaczego nazwano ją Wielką?

13. Problem państwowości polskiej w polityce Piotra I i Katarzyny II.

14. Krótka historia Tatarów i ich roli w Europie.

15. Tatarzy krymscy i ich losy.(XIV – XVIw.).

16. Wojna krymska w XIXw.

17. Wojny krymskie w XX i XXI.

 

UWAGA:

Przewiduje się w ramach wolontariatu wycieczki dla SUTW - realizacja haseł programowych:

a) ”Wagary Seniora” 21.03.2015, ”Spotkanie Pokoleń” kwiecień 2015.

b) Wycieczkę jednodniową zgodnie z planem zajęć seminarium historycznego i Sekcji

   Turystyki SUTW. (Propozycja seminarzystów :"Zabytki Brzegu" 18. 03. 2015.

 

c) CYKL:CHCEMY WIEDZIEĆ WIĘCEJ O II RZECZYPOSPOLITEJ.

1. Jak budowano administrację i aparat władzy państwowej w Odrodzonej po 123 latach niewoli.

2. Czy II Rzeczpospolita była państwem demokracji i dobrobytu? Dyskusja o gospodarce,

   polityce i społeczeństwie.

3. Rok 1926.Czy dokonało się” uzdrowienie” i „sanacja moralna”? Dyskusja o polityce

   wewnętrznej państwa po przewrocie majowym.

4. Najwięksi politycy II Rzeczypospolitej – Józef Piłsudski czy Roman Dmowski?. Dyskusja.

5. Konsekwencje myśli politycznej Dmowskiego i Piłsudskiego dla polski i Polaków . Dyskusja.

6. O gospodarce II Rzeczypospolitej. Czy Polska lat 1926 – 1939 miała szansę stać się

   państwem dobrobytu?.(Zajęcia w filii Biblioteki Pedagogicznej).

7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

8. W 75 rocznicę Września. Czy II wojna światowa musiała się zaczynać w Polsce?

 

d) CYKL; SPÓR O POLSKIE EMIGRACJE W NAUCE HISTORYCZNEJ

1 .Emigracja polska po powstaniu kościuszkowskim.

2. Legiony Polskie we Włoszech i ich losy.

3. Czy Napoleon był przyjacielem Polaków? Dyskusja.

4. Jak przygotowywano powstanie listopadowe w kraju i poza nim?

5. Emigracja polska i jej losy po powstaniu listopadowym.

6. Nurty polityczne czyli o Wielkiej Emigracji.

7. Wybitne postaci polskiej emigracji. Adam Czartoryski i inni.

8. Emigracja a sprawa Wiosny Ludów na ziemiach polskich zaboru

   pruskiego i austriackiego.

9. ”Biali” a sprawa powstania styczniowego.

10. Emigracja polityczna po 1864 r. Dlaczego już nie „Wielka”?

11. Emigracja zarobkowa w Królestwie Polskim w XIX w.

12. Emigracja galicyjska w XIX.

13. Śląscy Teksańczycy.

14. Przywódcy i działacze polskiej emigracji w latach I wojny światowej

    i odbudowy państwowości polskiej w 1918 r.

15. Polscy emigranci w okresie II wojny światowej – problemy codziennej

    egzystencji i polityki.

16. Po II wojnie światowej – czy tylko konflikty i skandale? Emigracja

    w Paryżu i Londynie i jej dokonania

17. Rola kulturowa emigracji polskiej po II wojnie światowej w epoce PRL.

 

UWAGA:

 Przewiduje się również organizacje zajęć w filii Biblioteki Pedagogicznej,

 wycieczki fakultatywne i spacery historyczne oraz kontynuacje spotkań w ramach

 realizacji stałych terminów i haseł programowych. Szczegółowe terminy i tematy

 zostaną opracowane w grudniu 2015 r.

 

                                                                                               Opracowała

                                                                                 Mgr Urszula Stefania Więcek

  

17 lutego 2014 r. seminarium historyczne odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia na temat najstarszej szkoły

średniej w pow. kędzierzyńsko-kozielskim poprowadził dyrektor tej placówki

mgr Ryszard Więcek. Zajęcia były ilustrowane prezentacją multimedialną,

która pozwoliła nam poznać historię szkoły od pierwszych dni jej powstania do dnia

dzisiejszego, a także profesorów i absolwentów o znanych, nie tylko w naszym

mieście, nazwiskach. Prelekcję zorganizowano w ramach wolontariatu dla

wszystkich studentów SUTW. Jak widać na zdjęciu, była to także okazja

by spotkali się absolwenci i nauczyciele Liceum.

                         ................................................................................................................

 

24 lutego 2014 r. Tym razem słuchacze UTW uczestniczyli w seminarium

historycznym na dworcu PKP w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie to było

kontynuacją wykładu mgr Urszuli Stefanii Więcek z dnia 28.01.2014 r.

To już dwieście lat kolei” - O Kędzierzyńskim dworcu kolejowym

i podróżach w XIX i XX wieku”. Podczas przechadzki po dworcu,

peronach oraz najbliższym otoczeniu, mieliśmy okazję poznać historię

trzech budynków – pierwszej stacji kolejowej, starego dworca z lat

około 1846-1915 i aktualnego dworca otwartego 01. 04. 1915 r.

Dodatkiem do opowieści dworcowej był pokaz starych zdjęć,

udostępnionych przez Muzeum Historyczne w kozielskiej Baszcie.

Pozwoliło to nam porównać wygląd, rozwiązania architektoniczne,

wystrój wnętrz pomieszczeń dworcowych, niestety na niekorzyść

obecnego popadającego w ruinę dworca, wiaduktu i terenów przyległych.

Zwiedzanie i odtwarzanie dziejów naszych dworców zajęło nam 11/2 godziny,

 a temat nie został wyczerpany.....Może dokończymy go

podczas spotkania na „V Wagarach Seniorów” 21 marca.

Zdjęcia ze spotkania zamieszczono w albumie „Seminarium na

dworcu PKP” Wykorzystane tam stare zdjęcia pochodzą ze strony

internetowej „Fotki z kolekcji dr Alfonsa Rataja”.

                              ....................................................................................................................................................

 

21 marca 2014 r. - „V Wagary Seniora”

Studenci UTW tradycyjnie powitali wiosnę spacerem „Historia dróg wodnych

najbliższej okolicy – brzegami Kanału Kłodnickiegoi Kłodnicy”.

Trasa spaceru przebiegała ul. Żabieniecką, ścieżką obok Kanału Kłodnickiego

i rzeki Kłodnicy, aleją Armii Krajowej, ul. Dworcową aż do Dworca PKP Kędzierzyn.

Historyczne fakty przypomniała nam mgr Urszula Stefania Więcek:
- propozycję budowy kanału przedstawił królowi pruskiemu minister

do spraw Śląska Georg von Hoym,

- budowę kanału rozpoczęto w 1792 r. wg projektu Fryderyka Wilhelma von

Rodena i Johna Baildona (ojca hutnictwa żelaza) a zakończono w roku 1812.

- Cały kanał miał długość 45,7 km a różnicę poziomów regulowało 18 śluz.

Do dziś zachował się jedynie odcinek kędzierzyński o długości 3,55 km

z dwiema śluzami. Ta droga wodna miała na celu połączenie gliwickiego

okręgu przemysłowego z manufakturami w Sławięcicach.

Dalej miała przebiegać Odrą aż do Berlina i Poczdamu, co miało zapewnić tym

ośrodkom korzystanie z taniego węgla śląskiego.

Uczestnicy spaceru przenieśli się wyobraźnią w minione wieki odtwarzając obrazy

pracy XVIII wiecznych burłaków, którzy ciągnęli barki i łodzie. W połowie XIX wieku

ich pracę zastąpiły zaprzęgi konne, te z kolei - pierwsze barki i statki parowe.

Rozwój kolei zahamował żeglugę wodną, dlatego spacer ten zakończyliśmy przy

moście kolejowym wybudowanym nad Kłodnicą. Podczas tego spaceru mieliśmy

okazję nie tylko poznać historię kanału, ale także śledzić „postępy” wiosny

na polach, łąkach, w lesie. Była to też okazja do wspomnień z dzieciństwa,

gdyż na tym terenie, nad rzeką Kłodnicą, która zastępowała nam kąpielisko,

spędzaliśmy lato. Po wyjściu na ulicę Dworcową zwróciliśmy uwagę na

poniemieckie budownictwo osiedla kolejarzy, do dziś zamieszkałe przez

ich następców, a Pani U. Więcek dokończyła zaczętą na seminarium 24 lutego,

opowieść o dawnej poczcie i urzędzie telegrafu.

Zdjęcia z tego spotkania zamieszczono w albumie „Wagary seniora -2014”.

 


 

23 marca 2014 r. - Rogów i Prószków

Pod hasłem „Zamki i pałace Opolszczyzny” grupa 53 słuchaczy UTW wzięła

udział w wyjazdowym seminarium historycznym. Organizacyjnie wycieczkę

przygotowała Irena Baczyńska, natomiast stronę merytoryczno – historyczną

zapewniła Urszula Stefania Więcek. Celem naszej podróży były dwie

miejscowości, Rogów Opolski i Prószków. W rogowskim zespole pałacowo -

parkowym, który jest siedzibą Oddziału Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Opolu, przywitała nas kierownik Oddziału mgr Mirosława

Koćwin. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji Pani Kustosz,

która zaprezentowała nam egzemplarze starodruków przekazując jednocześnie

szeroką wiedzę na temat konserwacji starych książek, map i inkunabułów.

Po prelekcji zaproszono nas na bardzo ciekawy film związany z historią rogowskiego

zamku, a potem mieliśmy okazję zwiedzić wystawę ukazującą rozwój książki od

papirusu i niewielką ale ciekawą ekspozycję archeologiczną. Po tej części

naukowo – poznawczej udaliśmy się na spacer po malowniczym parku .

I tu również wysłuchaliśmy ciekawych opowieści pana mgr Andrzeja Nowaka

zatrzymując się na dłużej przed grobowcem rodu Haugwitzów, przed

„Domem pod Kogutkiem”, gloriettą oraz na punkcie widokowym na rozległe

stare koryto Odry. Kończąc wizytę okazało się, że byliśmy gośćmi Dyrektora

WBP w Opolu pana Tadeusza Chrobaka. Panie Dyrektorze, bardzo dziękujemy !

Po krótkiej podróży dotarliśmy do Prószkowa . Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej mieliśmy wyjątkową okazję wejść na teren zamku,

w którym mieści się DPS. Zwiedziliśmy kaplicę zamkową i salę rycerską, a wizytę

zakończyliśmy spacerem po przyległym parku. Chylimy czoła przed dyrekcją

i pracownikami DPS. Ich praca i poświęcenie budzą ogromny szacunek.

A dla nas przypadkowe spotkania z pensjonariuszami stały się lekcją

pokory i swoistym „memento”.

Po posiłku w zabytkowej restauracji zwiedziliśmy jeszcze barokowy kościół

prószkowski św. Jerzego. Z jego historią zapoznał nas ksiądz proboszcz –

wydawca książki kucharskiej. Na zakończenie naszej bardzo atrakcyjnej

wycieczki, przy pięknej wiosennej pogodzie, wysłuchaliśmy prelekcji-wykładu

mgr Urszuli Stefanii Więcek na temat historii Prószkowa, zamku i jego

mieszkańców oraz historii rodu Prószkowskich.


28 kwietnia 2014 r. Sławięcice

Seniorzy, uczestnicy seminarium historycznego zaprosili słuchaczy UTW

na kolejne „Spotkanie Pokoleń” mające na celu nie tylko upamiętnienie ofiar

Holocaustu, ale wszystkich ofiar nazizmu z okresu II wojny światowej.

Niewielka grupka słuchaczy UTW oraz przedstawiciele nadleśnictwa spotkała 

się na terenie byłego Koncentrationslagr Blechhammer.

Hasłem tegorocznego spotkania było„ Jeśli nie my to kto”. Coraz mniej

osób z terenów naszego miasta pamięta co wydarzyło się w tym miejcu.

Dowodem na to był fakt, że spotkanie rozpoczęliśmy od uprzątnięcia terenu

ze śmieci, butelek i puszek po różnych napojach.

Na szczęście na tablicach informacyjnych nie było tym razem napisów będących

profanacją miejsc pamięci. Duża to zasługa panów leśników. Na koniec wspólnie,

w ciszy zapaliliśmy znicze i postanowiliśmy, że w przyszłym roku znów tu będziemy,

zapraszając seniorów i młodzież na żywą lekcję historii. Bo jeśli nie my to kto ?

 

  

 


Zwiedzanie firmy "cewe"

23 stycznia 2014 r. słuchacze SUTW z grupy seminarium historycznego byli gośćmi dyrektora

logistyki Cewe Color, pana Gerarda Kurzaja (na zdjęciu czwarty z lewej)

Dyrektor Kurzaj jest znanym pasjonatem historii Sławięcic, dlatego spotkanie rozpoczął prelekcją

o angielskim obozie jeńców wojennych z czasów II wojny światowej. Na terenie tego byłego obozu

znajdują sie obecnie budynki  firmy Cewe Color

Następnie seniorzy zwiedzili nowoczesny zakład, zapoznani zostali z kontaktami firmy w Europie

i oczywiście podziwiali możliwości współczesnej fotografiki.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkową fotografię. Odbitki zostały zrobione

 w ciągu 30 minut od zrobienia zdjęcia.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.