^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

 

  Certyfikacja-Standardy działanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

 

Standardy formalno-prawne działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oparte na obecnie obowiązujących aktach prawnych są podstawą funkcjonowania UTW i mają charakter obligatoryjny.

Podstawowe źródła prawa.

a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855),

b) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 nr 168 poz. 1186.),

c) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536.)

Bardzo ważnym źródłem prawa każdej organizacji pozarządowej,  są źródła prawa wewnętrznego, to jej statut – dokument, który reguluje zadania oraz sposób działania określonego podmiotu.

Wdrożenie i stosowanie standardów przyczyni się do profesjonalizmu działań, tym samym pozwoli na: wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego UTW, zbudowanie znaczącej marki UTW, kojarzącej się z organizacjami dobrze i sprawnie zarządzanymi oraz transparentnymi, poprawę zdolności do nawiązywania współpracy, zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, a także zwiększenie szans na skuteczne pozyskiwanie środków niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności statutowej.

W zależności od poziomu implementacji  standardów Stowarzyszenie UTW może uzyskać następujący rodzaj certyfikatu:

- Profesjonalny UTW – Certyfikat BRĄZOWY,

- Profesjonalny UTW – Certyfikat SREBRNY,

- Profesjonalny UTW – Certyfikat ZŁOTY.

Procedura certyfikacji obejmuje etap wdrażania standardów (ETAP 1) oraz etap weryfikacji jakości ich praktycznego zastosowania w organizacji (ETAP 2). Etap 1 wdrażania obejmuje identyfikację standardów, które dany UTW spełnia oraz implementację pozostałych standardów niezbędnych do spełnienia minimum do uzyskania brązowego, srebrnego lub złotego certyfikatu.

Nasze Stowarzyszenie złożyło wniosek w 2013 roku o rozpoczęcie procedury certyfikacji.

Etap 2 weryfikacji spełniania standardów  odbył się 25 września 2015 w K- Koźlu i  obejmował badanie przez Komisję Certyfikującą z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  rzetelności i kompletności wdrożenia poszczególnych standardów. 

W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy tytuł

„PROFESJONALNY UTW – CERTYFIKAT SREBRNY”.

Certyfikat jest przyznawany na okres 3 lat.

Jako Prezes  SUTW jestem bardzo dumna z uzyskanego tytułu i chciałam serdecznie podziękować Zarządowi za ogromny wkład pracy, a szczególnie Ewie Fryczek- sekretarzowi SUTW. Ewa Pisarzewska- Prezes SUTW

 

Literatura:

STANDARDY DZIAŁANIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W POLSCE

Wiesława Borczyk, Wojciech Nalepa ,Barbara Knapik, Wojciech Knapik

 

Dodano: 08.11.2015 r. A.W.

Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.