^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-KoźluŚpiewnik Seniora do pobrania (plik pdf):


Śpiewnik Seniora cz. I
Śpiewnik Seniora cz. II

Śpiewnik został opracowany przez zespół naszych biesiadników,

POD AUSPICJAMI POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW,
ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLUdarmowa_pomoc2.jpeg 

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w całej Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

Pomoc prawna jest udzielana w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw: z zakresu prawa cywilnego, dewizowego, handlowego; podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

Aktualne szczegółowe informacje można znależć pod linkiem: https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8335/nieodplatna-pomoc-prawna-2019.html


Poniżej aktualizacja według otrzymanych materiałów na rok 2019   14.02. 2019   J.G.

Nieodpłatna pomoc prawna

Z początkiem roku 2019 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim uruchomione zostały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci i radcy prawni wskazują mieszkańcom powiatu, jak rozwiązywać ich problemy z różnych dziedzin życia.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona składa oświadczenie wg poniższego wzoru :

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres ) …......................................

......................................................................................................................

PESEL*..............................oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.…....................................................

(data i podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

* W przypadku braku numeru PESEL – nr paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

-----------------------------------------------------


Udzielanie porad odbywa się wg kolejności zgłoszeń telefonicznych.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Damrota 30 – punkt prowadzony jest przez adwokatów

poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00 pod nr telefonu 77 472 31 77

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Skarbowa 4 – punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN

porad udzielają adwokaci poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00

pod nr telefonu 77 483 33 23

Urząd Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12

Punkt prowadzony jest przez adwokatów,

poniedziałek – piątek 14.00 – 18.00 pod nr telefonu 77 487 21 81 wew.144

Urząd Gminy Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych

poniedziałek – piątek 12.30 – 16.30 pod nr telefonu 77 403 64 77

lub pod ogólnym nr telefonu 77 405 27 50

czynnym w robocze poniedziałki i wtorki każdego tygodnia

w godzinach od 8.00 do 12.00


 

 

Narodowe Centrum Kultury "Kultura Dostępna w kinach"

 

 

Szanowni Państwo

po spotkaniu w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie przekazujemy Państwu poniższe informacje o projekcie, który jest szansą na zwiększenie korzystania z wydarzeń kulturalnych dostępnych na terenie całej Polski.
Projekt "Kultura Dostępna w kinach" ma na celu przybliżenie polskiej sztuki filmowej szerokiemu gronu odbiorców (szczególnie  seniorom i młodzieży do 26 roku życia).
Realizując projekt NCK  pragnie zniwelować barierę w postaci wysokiej ceny biletów, która - jak wynika z  badań NCK  - stanowi dla tych grup poważną przeszkodę w dostępie do kina.
Partnerami projektu są: sieć Kin Helios i Kino Iluzjon oraz dystrybutorzy: NEXT Film, Kino Świat, Solopan, Vue Movie, Against Gravity, Gutek Film i Cyfrowe Repozytorium Filmowe.

Informacje o projekcjach "Kultura Dostępna w kinach" są prezentowane na portalu https://kulturadostepna.pl/:

Kultura  w internecie:

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea

https://kulturadostepna.pl/on-line/teatr

https://kulturadostepna.pl/on-line/film-i-fotografia

Polecamy Państwu i Słuchaczom UTW  skorzystanie z Projektu "Kultura Dostępna w kinach".

                                                                            Zespól Federacji UTW

Dodano: 05.11.2015 r. A.W.  

 


 

08. 10. 2014 r.

Federacja Stowarzyszeń UTW przekazała nam informację, że z dniem 1.10.2014 na stronie internetowej (poniższy link) uruchomiony został odrębny dział „Poradnik dla opiekunów osób starszych”

Jest to informator dla osób,  które opiekują się swoimi bliskimi – znajdują się tam informacje, o przysługujących prawach; lista instytucji do których można zwracać się o pomoc, wykaz poradni/szpitali geriatrycznych, porady, artykuły itp. Poradnik jest na bieżąco aktualizowany.

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/poradnik-dla-opiekunow-osob-starszych-0

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.