^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

 

Serdecznie zapraszamy słuchaczy SUTW Kędzierzyn-Koźle

na Jubileusz Obchodów 15-lecia SUTW w dniach 29 – 30 września.

Informujemy, że na Konferencję w dniu 29 września

zaprosiliśmy ponad 100 gości,

dlatego prosimy uprzejmie o nie zajmowanie (bez zaproszeń)

pierwszych 6 rzędów w kinie „Chemik”.

Otwarty będzie balkon, mogą być też dostawki.

Dzień 30 września będzie tylko dla nas.

Poniżej podany jest plan obchodów.


 

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZOWE XV-LECIA STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU.

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, Urząd Marszałkowski

w Opolu,

Starostwo Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Urząd Gminy w Kędzierzynie-Koźlu

zapraszają na

 

Konferencję: INTEGRACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU,

RAD SENIORÓW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.

 

Kędzierzyn-Koźle 29 – 30 września 2015 roku

 

Pod Patronatem : Wojewody Województwa Opolskiego, Marszałka Województwa

Opolskiego, JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Starosty Powiatu Kędzierzyn-Koźle, 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

29 września 2015 (wtorek)

       godzina 9:00 – rejestracja gości

      I.    godzina 10:00 OTWARCIE OBCHODÓW

Ewa Pisarzewska – Prezes SUTW,

Maria Wróblewska – Wiceprezes SUTW,

Danuta Ceglarek – Honorowy Członek SUTW

godzina10:20 Wykład inauguracyjny

Ewa Pisarzewska – Historia Stowarzyszania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w K-Koźlu,

godzina 10:40 Podziękowania dla osób wspomagających działalność SUTW,

 

      II.    godzina 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

godzina 11:10 Wykład „Życie i działalność Haliny Szwarc – założycielki

pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce”

Barbara Grzegorczyk – Kustosz Muzeum Regionalnego w Głogówku ,

godzina 12:00 – Przerwa na kawę

godzina 12:30 Panel: „Wezwania i rekomendacje działań w zakresie polityki

senioralnej na terenie Opolszczyzny”.

Moderator - dr Romana Pawlińska-Chmara – członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS

Paneliści: Przedstawiciel sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej Przedstawiciel MPiPS

Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego,

Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski ,

Brygida Kolenda-Łabuś – Poseł RP

Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszenia UTW

dr Jolanta Piechnik-Borusowska – Uniwersytet Opolski – opiekun naukowy SUTW w K-K

godzina 14:30 Dyskusja, wnioski.

godzina 15:00 Poczęstunek – szwedzki stół kanapkowy, zakończenie konferencji.

 

30 września 2015 ( środa )

      I.    godzina10:30 MOK ( Sala Kinowa +Atena)

 •    - Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2015/2016,
 •    - Gaudeamus
 •    - 1 min ciszy

godzina 11: 00 Wykład Wojciecha Nalepy „Bezpieczne finanse seniora”.

godzina 11:45 Część artystyczna.

godzina 12:30 Spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.      


Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.